:

Får man åka på skolresa?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Får man åka på skolresa?
  2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för lärare?
  3. Får man ta ledigt från skolan?
  4. Hur många timmar jobbar en lärare?
  5. Är det distansundervisning på gymnasiet?

Får man åka på skolresa?

I sommar träder den nya skollagen i kraft. Då tillåts elever och familjer betala dyrt för skolresor men det ska vara frivilligt att betala. Precis som med dagens skollag, så slår den nya skollagen fast den viktiga principen att det inte ska kosta något att gå i skolan.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för lärare?

Arbetstider: Mina arbetstider innefattar 45 timmar/vecka. Tio av dessa är förtroendetid. Förtroendetid innebär att jag själv ska göra en professionell bedömning av vad denna tid ska användas till samt var jag väljer att utföra den, men 35 timmar är jag på plats på skolan måndag till fredag.

Får man ta ledigt från skolan?

Nästan alla barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleverna ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver loven. Däremot kan en elev få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Hur många timmar jobbar en lärare?

Lärare är skyldiga att arbeta 40 timmar i veckan utslaget på hela året – precis som de flesta andra på arbetsmarknaden.

Är det distansundervisning på gymnasiet?

Den 20 januari 2021 fattade regeringen ett nytt beslut om att gymnasieskolor ska bedriva undervisningen på distans till och med den . Detta beslut har nu upphört och eleverna är återigen tillbaka i skolbänken.