:

Är Levandehistoria trovärdig?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är Levandehistoria trovärdig?
  2. Vilken av följande är den statliga myndighetens levande historia korrekta adress?
  3. Vad är levande historia för källa?
  4. Vem ligger bakom Levandehistoria se?
  5. När grundades levande historia?
  6. Hur inrättas en myndighet?

Är Levandehistoria trovärdig?

www.levandehistoria.se är myndigheten Forum för levande historias webbplats. Syftet med webbplatsen är att på ett tydligt och tillgängligt sätt presentera information om oss och vår verksamhet för våra målgrupper. För klassrummet med material för lärare och elever.

Vilken av följande är den statliga myndighetens levande historia korrekta adress?

Även organisationer som arbetar Page 9 DELREDOVISNING 2018 Ku9/DISK Diarienummer: 2016/331 8 Forum för levande historia Stora Nygatan 10–, 103 13 Stockholm Tel 08 723 87 50 www.levandehistoria.se mot hbtq-fobi3 har bjudits in till grupperna.

Vad är levande historia för källa?

Forum för levande historia bildades den . Det är en myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är Förintelsen och andra brott mot mänskligheten.

Vem ligger bakom Levandehistoria se?

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

När grundades levande historia?

1 januari 2003Forum for Living History / Grundades

Hur inrättas en myndighet?

En myndighet har i många fall inrättats för att fullgöra en eller flera uppgifter som det uteslutande ankommer på staten eller kommunen att sköta. Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning, det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det offentligas maktbefogenheter i förhållande till de enskilda.