:

Hur kan vittnesskydd förbättras?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan vittnesskydd förbättras?
  2. På vilka sätt och för vem kan det vara problematiskt att en person inte vill vittna?
  3. När får man vittnesskydd?
  4. Har antalet brott ökat i Sverige?
  5. Varför är brottsligheten så hög i Sverige?

Hur kan vittnesskydd förbättras?

I denna studie granskas möjligheterna till ett förbättrat vittnesskydd i ljuset av in- synsrätten. Studien visar att nuvarande åtgärder för att skydda vittnen främst består av fysiskt skydd, skyddade personuppgifter, byte av bostadsort samt, i yttersta fall, fullständigt identitetsbyte.

På vilka sätt och för vem kan det vara problematiskt att en person inte vill vittna?

Vad lagen säger om vittnesplikt Du kan alltså inte bestämma själv om du vill vittna eller inte. Undantag från vittnesplikten har du som: är part i målet, det vill säga är medåtalad. är nära släkting till den åtalade.

När får man vittnesskydd?

Vittnesskydd är skydd som ges till ett vittne som hotats eller riskerar att hotas före, under, och efter en rättegång. Hot mot vittnen förekommer bland annat i rättegångar som rör organiserad brottslighet. Det juridiska begreppet som används är särskilt personsäkerhetsarbete.

Har antalet brott ökat i Sverige?

Sett över en tioårsperiod () har antalet personer som misstänkts för brott ökat med totalt 8 370 personer, eller 4 procent. Av de misstänkta personerna 2020 var 45 000 kvinnor och 154 000 män, vilket ger en könsfördelning på 23 procent kvinnor och 77 procent män.

Varför är brottsligheten så hög i Sverige?

Dessa analyser visar att variationer i åldersfördelningen mellan de olika grupperna är en viktig faktor. Bland utrikesfödda samt i synnerhet inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar är det en högre andel yngre personer, och unga misstänks generellt för brott i högre utsträckning än äldre.