:

Vad krävs för att bli sekreterare?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att bli sekreterare?
  2. Vad krävs för att bli VD?
  3. Hur mycket tjänar en sekreterare?
  4. Vad krävs för att bli kontorsassistent?
  5. Har du erfarenhet av administrativt arbete?
  6. Hur är det att jobba som administratör?
  7. Vad gör en VD sekreterare?
  8. Hur mycket tjänar man som VD?

Vad krävs för att bli sekreterare?

För att bli Administratör/sekreterare krävs det grundläggande behörighet ifrån grundskolan. Du kan exempelvis läsa Handels- och administrationsprogrammet som är en yrkesförberedande utbildning. Som Administratör/sekreterare kan det många gånger vara bra att ha kunskap inom språk och ekonomi.

Vad krävs för att bli VD?

Det finns ingen speciell utbildning som leder till att man får jobb som VD. Många nuvarande VD är utbildade Civilingenjörer, Civilekonomer eller Statsvetare, men det finns också exempel på att VD har andra utbildningar t. ex kandidatexamen i Ekonomi, i Internationella Relationer eller i Internationella Affärer.

Hur mycket tjänar en sekreterare?

31 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad krävs för att bli kontorsassistent?

Det som gäller för att kunna arbeta sig upp som kontorsassistent är utbildning och erfarenhet. Vanligtvis brukar man säga att det finns två olika nivåer som assistent, junior och senior. Seniorassistenten arbetar som stöd åt chefer och högre uppsatta. Detta medför självklart en högre lön och ett större ansvarsområde.

Har du erfarenhet av administrativt arbete?

Man kan arbeta med administrativa uppgifter på ett privat företag eller inom offentlig verksamhet. Yrkesrollen pendlar mellan ett arbete i bakgrunden till att ha kontakter utåt. Ordning, struktur och sinne för detaljer är viktigt för administratören som samordnar så att allt finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Hur är det att jobba som administratör?

Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Andra arbetsuppgifter kan vara administration kring fakturor och ordrar, inköp, kund-, konferens-, och resebokningar.

Vad gör en VD sekreterare?

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att förbereda ledningsgruppsmöten, ha översyn på aktiviteter som ledningsgruppen driver, skriva protokoll, boka möten och hantera vd:s kalender. Du kommer även att arbeta med vd i olika projekt, göra research och sammanställa material samt bistå vd:n i dennes försäljningsarbete.

Hur mycket tjänar man som VD?

Vad en VD tjänar varierar mellan olika branscher i näringslivet. Medianlönen ligger på 89 500 kronor i månaden och högst är den bland VD:ar inom industrin. Lägst är medianlönen för VD:ar inom byggsektorn samt jord- och skogsbruk.