:

Hur blir man hållbarhetschef?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur blir man hållbarhetschef?
 2. Vad gör en hållbarhetschef?
 3. Vad menas med hållbarhetsarbete?
 4. Hur ser en hållbarhetsrapport ut?
 5. Hur blir man Hållbarhetsspecialist?
 6. Hur mycket tjänar en hållbarhetschef?
 7. Vad kan du själv göra för att bidra till en hållbar utveckling?
 8. Hur skriver man en hållbarhetsrapport?
 9. Vilka bolag omfattas av lagkravet om hållbarhetsrapport?
 10. Vad gör en Hållbarhetsspecialist?
 11. Vad är en hållbarhetsstrategi?
 12. Vilka företag är skyldiga att ha en hållbarhetsredovisning?
 13. Vad är GRI standard?

Hur blir man hållbarhetschef?

Det finns ingen utbildning till just specifikt Hållbarhetschef, utan blir en "karierutvecklingsprocess" som kan leda till att man får den typen av jobb. Hur som helst, måste man skaffa sig miljövetenskaplig bakgrund för att få lov att jobba med hållbarhetsfrågor.

Vad gör en hållbarhetschef?

Lena Ander, generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, beskriver rollen för hållbarhetschefen i dag som tudelad. Dels handlar arbetet om att följa upp rutiner, processer och att göra granskningar, dels handlar det om ett visionärt och strategiskt arbete och att kunna leda förändringsprocesser.

Vad menas med hållbarhetsarbete?

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin.

Hur ser en hållbarhetsrapport ut?

Hållbarhetsredovisningen bör innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av hur företaget påverkar sin omgivning men även hur företaget påverkas av omvärlden. Det är också viktigt att lyfta fram de risker som finns förknippade med respektive område, samt hur företagets styrning och arbete inom områdena bedrivs.

Hur blir man Hållbarhetsspecialist?

Hållbarhetsspecialist

 1. Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)
 2. Examen Yrkeshögskoleexamen.
 3. CSN-berättigad Ja.
 4. Undervisningsspråk Svenska och engelska.
 5. Studietakt 100%
 6. Kvalifikationsnivå (SeQF) 5.
 7. Studerandeavgift Nej.

Hur mycket tjänar en hållbarhetschef?

64 800 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad kan du själv göra för att bidra till en hållbar utveckling?

Det här kan du göra:

 • Cykla, gå eller åk kollektivt – lämna bilen hemma så ofta du kan. ...
 • Undvik flyg – välj andra sätt att resa så ofta det går. ...
 • Handla inte en massa onödiga prylar – tänk efter om du behöver det du köper.

Hur skriver man en hållbarhetsrapport?

Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av "konsekvenserna av verksamheten" inom fyra områden:

 1. miljö (användning av energi, vatten, växthusgasutsläpp och andra föroreningar)
 2. sociala och personalrelaterade frågor (jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet)

Vilka bolag omfattas av lagkravet om hållbarhetsrapport?

Vilka företag ska ha en hållbarhetsrapport? Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsrapport: Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer. Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.

Vad gör en Hållbarhetsspecialist?

Som Diplomerad Hållbarhetsspecialist kan du: Kombinera goda affärer med miljö- och samhällsnytta. Inspirera och engagera för hållbarhet. Prioritera och planera ett hållbarhetsarbete. Använda metoder och verktyg som gör skillnad.

Vad är en hållbarhetsstrategi?

En hållbarhetsstrategi ger kunskap och förutsättningar att identifiera, definiera, implementera och mäta ett hållbarhetsarbete på ett avskalat och genomförbart sätt. Syftet är att integrera processen som en naturlig del av verksamheten.

Vilka företag är skyldiga att ha en hållbarhetsredovisning?

Vilka företag ska ha en hållbarhetsrapport?

 • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
 • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
 • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.
BE

Vad är GRI standard?

Global Reporting Initiative (även känt som GRI) är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption.