:

Hur gör man ett längre bindestreck?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man ett längre bindestreck?
 2. Vad betyder Talstreck?
 3. När använder man långt tankstreck?
 4. Var finns tankstreck på tangentbordet?
 5. Hur skrivs repliker?
 6. Vad betyder bindestreck i en text?
 7. Hur man skriver repliker?
 8. Hur ser tankstreck ut?
 9. Hur skriver man en inre monolog?

Hur gör man ett längre bindestreck?

Hur gör jag tankstreck?

 1. Tankstreck på PC med numeriskt tangentbord. CTRL+ – på det numeriska tangentbordet.
 2. Tankstreck på laptop/bärbar PC. Om du är i Word så skriv två bindestreck (–) efter varandra, gör mellanslag och fortsätt sedan skriva. ...
 3. Tankstreck på Mac. Alt + bindestreck (-)

Vad betyder Talstreck?

Tankstreck är ett skiljetecken som används i skrift för att markera paus eller emfas. Det kan ofta användas i stället för kommatecken eller semikolon, för att ge större eftertryck åt det som följer.

När använder man långt tankstreck?

Långt tankstreck används främst i engelskspråkiga texter vid parentetiska inskott samt i äldre svensk litteratur där det har haft olika funktioner, bl. a. som minustecken och som alternativ till det kortare tankstrecket (–).

Var finns tankstreck på tangentbordet?

Var hittar jag tankstreck/talstreck mitt tangentbord? PC: PC skriver du ett långt streck med hjälp av ctrl plus minustecknet eller alt plus 0150 om du har numeriskt tangentbord. Det kan också funka att skriva två bindestreck efter varandra, ibland gör datorn då om det till ett långt streck.

Hur skrivs repliker?

Replikerna skall märkas ut på rätt sätt. När du skriver texter kan du själv välja vilken modell du använder. Blanda inte ihop dem och håll dig till en modell i en och samma text. Varje ny replik skrivs på en ny rad och inleds med talstreck (/tankstreck/pratminus) längst till vänster.

Vad betyder bindestreck i en text?

Användning. Bindestreck används till exempel vid sammansättning av två likvärdiga led (gul-blå), vid tillfälliga sammansättningar eller vid sammansättningar där ett av leden är en förkortning (tv-profil). Bindestreck kan även användas för att markera att flera ord i ett uttryck hör samman: "det-var-det-jag-sa-minen".

Hur man skriver repliker?

Citattecken runt repliker kan se lite olika ut på olika språk, men på svenska använder man likadana tecken före och efter citatet. De sätts ut runt repliken, det vill säga ett tecken före och ett efter, utan mellanslag.

Hur ser tankstreck ut?

Två typer av streck som är lätta att blanda ihop är ”-”och ”–”. [-] Det kortare strecket är ett bindestreck/divis. [–] Det dubbelt så långa strecket är ett tankstreck/talstreck/pratminus/minustecken.

Hur skriver man en inre monolog?

I en inre monolog försöker författaren följa en persons medvetande och sinnesintryck. Detta innebär att allting berättas som ett textflöde utifrån den enskilda individens perspektiv. Tekniken kan också leda till tvära kast i tiden, där till exempel ett sinnesintryck associeras till ett minne som då återberättas.