:

Vad händer med mitt bolån om jag dör?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer med mitt bolån om jag dör?
  2. Kan man ärva bolån?
  3. Vad händer om en person som har lån dör?
  4. Vad menas med behållning bankmedel?
  5. Kan ligga på banken?

Vad händer med mitt bolån om jag dör?

Banken får endast lämna de uppgifter som behövs för att tillgodose det intresse som dödsbodelägaren har anfört. Dödsboet blir ansvarigt för lån och eventuella borgensförbindelser som den avlidne hade vid dödsfallet. Det betyder att räntor och amorteringar ska fortsätta att betalas av dödsboet så länge det finns kvar.

Kan man ärva bolån?

I svensk rätt går skulder inte i arv och detta inkluderar bolån. I första hand ska skulderna betalas med dödsboets tillgångar, men om skulderna skulle vara större än tillgångarna får de antingen avskrivas eller så får kreditgivarna försätta dödsboet i konkurs.

Vad händer om en person som har lån dör?

En skuld kan till exempel vara ett lån. Om någon dör och lämnar efter sig skulder ska de betalas tillbaka med dödsboets tillgångar. Du som person är inte skyldig att betala tillbaka, det är dödsboets ansvar. Om det inte finns några tillgångar i dödsboet skrivs skulderna av.

Vad menas med behållning bankmedel?

Om du inte upprättat något testamente eller skrivit något förmånstagarförordnande på dina kapitalförsäkringar, så kommer både dina bankmedel och det belopp du har i dina kapitalförsäkringar att vid ditt frånfälle räknas in i dödsboets behållning efter dig och fördelas mellan dina legala arvingar.

Kan ligga på banken?

I det fall som personal på banken skulle bryta banksekretessen kan detta klassas som ett brott. Banken kan därmed bli skadeståndsskyldig. Hur stort skadestånd som kan betalas ut beror på vilken information det handlar om, i vilken omfattningen sekretessen har brutits och till vem som den lämnats ut.