:

Hur man citerar ett citat?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur man citerar ett citat?
 2. Hur förkorta citat?
 3. Hur markerar man ett citat som ingår i ett annat citat?
 4. Vilket är det korrekta sättet att markera citat?
 5. Hur långt ska ett citat vara?
 6. När använder man citatet?
 7. Hur citerar man ett citat Harvard?
 8. I vilka situationer kan man använda citat?
 9. Kan man ha ett citat i ett citat?
 10. Hur gör man enkla citattecken?
 11. När används Situationstecken?
 12. Hur gör man block citat?
 13. Hur skriver man ett citat i ett PM?

Hur man citerar ett citat?

Du ska återge varje tecken just som det står i originalet. Däremot finns det inga regler för hur mycket eller hur litet du får citera: ett ord, en mening, ett helt stycke eller flera stycken. Antingen väver du in citatet i din text eller så gör du ett blockcitat. Kom ihåg att ange sidan i verket när du citerar.

Hur förkorta citat?

Förkorta citat Du kan använda tecknet /…/ eller […] för att förkorta ett citat.

Hur markerar man ett citat som ingår i ett annat citat?

Hur skriver man när man har ett citat som ingår i ett annat citat? Svar: När ett citat i löpande text innehåller ett annat citat omges det inre citatet med enkla citattecken (apostrofer) och det yttre med dubbla. Normalt försöker man undvika konstruktioner där enkelt citattecken omedelbart följs av dubbelt citattecken.

Vilket är det korrekta sättet att markera citat?

"Citattecken" eller "citationstecken" är tecknen ( " " ) man använder för att markera en direkt kommunikation eller citat, för att markera ord och för att visa att ord har en annan betydelse än den vanliga.

Hur långt ska ett citat vara?

Citat som består av 40 ord eller fler benämns som blockcitat. Citatet presenteras då som ett eget stycke, utan citattecken, samt med blockcitatet indraget 1,3 cm (fem mellanslag) från vänstermarginalen. Citatet avslutas med punkt och citering med sidangivelse.

När använder man citatet?

Citattecken, ett skiljetecken som bör användas med eftertanke.

 1. Citattecken används i första hand för att återge citat eller repliker. ...
 2. Andra sätt att använda citattecken är för att markera att ett ord eller uttryck är på ett annat språk, bryter stilen eller på något sätt inte är allmänt godtagbart.

Hur citerar man ett citat Harvard?

Citat. Citat måste vara exakt återgivet och hänvisningen ska även innehålla sidnummer. Kortare citat skrivs i den löpande texten, inom citattecken: "When traits are determined by many genes, usually in concert with environmental factors, they are referred to as quantitative traits" (Hartl 1988:5)

I vilka situationer kan man använda citat?

Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande med andra formuleringar. Citat förekommer både inom forskning och i konstnärliga verk. Inom klassisk musik motsvaras citat av en inflätad melodi från något annat musikstycke.

Kan man ha ett citat i ett citat?

Hur skriver man när man har ett citat som ingår i ett annat citat? Svar: När ett citat i löpande text innehåller ett annat citat omges det inre citatet med enkla citattecken (apostrofer) och det yttre med dubbla. Normalt försöker man undvika konstruktioner där enkelt citattecken omedelbart följs av dubbelt citattecken.

Hur gör man enkla citattecken?

AltGr+shift+B ger enkelt ('). För vänsterställda citattecken (” respektive ') byts B ut mot V i kombinationerna. Macintosh: Tryck på tangenterna alternativ+skift+M, eller alternativ+skift+2. Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 0148 på det numeriska tangentbordet.

När används Situationstecken?

Glöm inte mellanrummet mellan strecket och den första bokstaven. Citattecken (även kallat anföringstecken eller citationstecken, dock ALDRIG situationstecken) används förutom vid dialog även i många andra fall, som att markera utdrag ur andra texter eller återberättade citat.

Hur gör man block citat?

Citat som består av 40 ord eller fler benämns som blockcitat. Citatet presenteras då som ett eget stycke, utan citattecken, samt med blockcitatet indraget 1,3 cm (fem mellanslag) från vänstermarginalen. Citatet avslutas med punkt och citering med sidangivelse.

Hur skriver man ett citat i ett PM?

Hittar du en bra och kärnfull formulering i dina källor kan du citera den. Du ska alltid ange vem som har skrivit eller sagt det du citerar, och varifrån citatet kommer, i direkt anslutning till citatet. Dessutom bör du kommentera citatet så att läsaren förstår sammanhanget.