:

Vad som menas med det metabola syndromet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad som menas med det metabola syndromet?
  2. Vilka är hälsoriskerna vid diabetes övervikt och högt blodtryck?
  3. Vad är metabola rubbningar?
  4. Vad betyder metabolisk?
  5. Hur påverkar blodsockret hos den du vårdar när du ger henne eller honom färsk frukt?
  6. Varför högt blodtryck vid övervikt?

Vad som menas med det metabola syndromet?

Metabola syndromet är ett samlingsbegrepp för riskfaktorer för främst hjärt- och kärlsjukdomar samt stroke. Orsaken till att man myntat samlingsbegreppet är att riskfaktorerna tillsammans utgör en mycket större risk än var för sig. Metabola syndromet är en kombination av följande kriterier: Ökat bukomfång.

Vilka är hälsoriskerna vid diabetes övervikt och högt blodtryck?

Hos personer med diabetes finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt och stroke. Båda typerna av diabetes kan leda till följdsjukdomar i kroppens små blodkärl. Högt blodsocker innebär även ökad risk för åderförfettning i de stora kärlen, något som kan leda till hjärtinfarkt eller stroke.

Vad är metabola rubbningar?

En metabolstörning är något som hindrar, hämmar eller påverkar kroppens metabolism, det vill säga kroppens ämnesomsättning. Det finns flera olika typer av metabolstörningar. En störning i sig behöver inte alltid vara eller bero på en sjukdom, men eftersom det stör ämnesomsättningen anses det vara en riskfaktor.

Vad betyder metabolisk?

Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen. Här ingår ett mycket stort antal kemiska reaktioner.

Hur påverkar blodsockret hos den du vårdar när du ger henne eller honom färsk frukt?

Frukt och bär Det ger ungefär en fjärdedel av den mängd fibrer som du bör få i dig varje dag. Blodsockervärdet ökas mindre av vissa sorters frukt än av andra, till exempel äpple, päron och körsbär.

Varför högt blodtryck vid övervikt?

Övervikt och fetma kan göra att kroppens system för att styra blodtrycket, blodsockret och blodfetterna fungerar sämre. Det kan öka risken för att få följande sjukdomar eller tillstånd, eller att de förvärras: högt blodtryck.