:

Vilken hastighet har ljus i tomrum vakuum )?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilken hastighet har ljus i tomrum vakuum )?
  2. Vad är längdkontraktion?
  3. Kan tid gå olika fort?
  4. Hur kom man fram till hur långt ett ljusår är?
  5. Vem upptäckte ljuset?

Vilken hastighet har ljus i tomrum vakuum )?

Den konstanta ljushastigheten i vakuum, på nästan 300 000 kilometer per sekund, gäller bara för ljus som rör sig i plana vågor. Det är en ideal form där all strålning rör sig åt samma håll och där vågor som bygger upp ljuset pulserar vinkelrätt mot ljusets riktning.

Vad är längdkontraktion?

När ett föremål färdas i en hastighet som är jämförbar med ljusets hastighet så upplevs dess längd i färdriktningen att kontraheras. D.v.s. dras ihop, detta fenomen kallas för längdkontraktion.

Kan tid gå olika fort?

går långsammare än den lokala klockan. Vid "ordinära" hastigheter kan denna tidsskillnad anses försumbar. Som en tumregel kan antas att det är vid hastigheter större än 1/10 av ljusets hastighet som tidsskillnaden får praktisk betydelse.

Hur kom man fram till hur långt ett ljusår är?

Beräkning av ett ljusår Längden på ett ljusår blir då: Exakt 4 m (cirka 9,461 petameter) (= ca 9 461 miljarder km) (ca 1000 miljarder mil eller 1 biljon mil) cirka 63 239 astronomiska enheter (AU) cirka 0,3066 parsec.

Vem upptäckte ljuset?

Epokgörande var det då dansken Ole Römer år 1675 upptäckte att ljuset hade en hastighet. Det fann han ut då han med nyutvecklade kikare studerade tidpunkterna under året när en av Jupiters månar siktades passera över planetens ljusa yta.