:

Hur mycket kan man gräva för hand?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket kan man gräva för hand?
  2. Hur många timmar går en minigrävare?
  3. Hur mycket schakt?
  4. Vad kostar grävning per meter?
  5. Hur mycket drar en minigrävare?
  6. Vilka massor är lämpligt att använda under en husgrund?
  7. Hur mycket kostar grävning?
  8. Vad kostar en grävare i timmen?

Hur mycket kan man gräva för hand?

mycket enklare är det Med handkraft: Låt oss säga att du istället kastar dig över uppgiften med en skyffel. En skopa jord väger ca 5 kilo, lite beroende på om den är fuktig och hur mycket sten det är i jorden. För att flytta 1.600 kilo jord, alltså 1 m³, behöver du alltså ta mer än 300 skopor med skyffeln!

Hur många timmar går en minigrävare?

dimorep. Vid 8000h på en större minigrävare så brukar allt vara slitet, många h. för en sådan maskin även om de skötts väl.

Hur mycket schakt?

Om du ska anlita någon för att schakta din tomt kan du räkna med att det kommer kosta kr/kvm tomt som ska schaktas. En normalstor villatomt om 1500 kvm där en normalstor tillbyggnad om 50–100 kvm ska byggas brukar markarbetet kosta mellan 70 000–80 000 kr och ta ungefär 2–3 veckor att utföra.

Vad kostar grävning per meter?

Grävning inför ett bygge av ett nytt hus eller fritidshus kan kosta allt från 2.000 till 10.000 kronor per kvadratmeter som grävarbetet utförs på. För dränering kostar det i regel mellan 4.000 och 7.000 kronor per löpmeter medan det vid dikesgrävning kan kosta från 500 kronor per löpmeter.

Hur mycket drar en minigrävare?

När jag köpte grävmaskinen sade man att den skulle dra 2 liter per timma och max 2.5 liter vid grävning i tung lera o liknande. Nu har jag slagit i 25 liter diesel igen och den har dragit denna mängd på 8 driftidsmätartimmar.

Vilka massor är lämpligt att använda under en husgrund?

Makadam och bergkross är det lämpligaste materialet som bärlager för husgrunder. Makadam är tycker jag det bästa materialet för bärlager till husgrunder. Makadam tillverkas genom att man spränger stora stenar och berg. Detta gör att stenmaterialet har vassa kanter som uppkommit under sprängningsprocessen.

Hur mycket kostar grävning?

Grävning inför ett bygge av ett nytt hus eller fritidshus kan kosta allt från 2.000 till 10.000 kronor per kvadratmeter som grävarbetet utförs på. För dränering kostar det i regel mellan 4.000 och 7.000 kronor per löpmeter medan det vid dikesgrävning kan kosta från 500 kronor per löpmeter.

Vad kostar en grävare i timmen?

Timpriserna varierar mycket utifrån vilken storlek som krävs på maskinerna och genomsnittspriset kan bara användas som ett riktvärde. I vissa fall ligger timpriset på 900 kronor medan det i andra fall kan ligga på så mycket som 2.000 kronor per timma.