:

Vad innebär att ett test är standardiserat?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär att ett test är standardiserat?
  2. Vad är H5?
  3. Vad testar Ordkedjor?
  4. Vilken bild är rätt Stanine?
  5. Vad testar H4?
  6. Hur testa läsförståelse?
  7. Vad mäter LäsKedjor?
  8. Hur gör man H4 test?

Vad innebär att ett test är standardiserat?

Att ett test är standardiserat innebär att det har en uttalad empirisk eller teoretisk bas, att uppgifter och frågor utvecklats i flera steg där man undersökt dessas relevans för det som ska mätas, att det finns tydliga anvisningar för hur testet ska ges och hur resultaten ska tolkas, samt att den psykometriska ( ...

Vad är H5?

H4/H5 har utvecklats av Rikard Lindahl (1954) och används för att få en bild av elevens ordavkodningsförmåga vid högläsning. Testet genomförs enskilt och kan användas både som screening och för att följa upp enskilda elevers utveckling.

Vad testar Ordkedjor?

Avkodningstestet Ordkedjor är utvecklat av Jacobson (2014) och dess syfte är att identifiera avkodningsbrister hos elever. Språkförståelse får testas på annat sätt, i Ordkedjor går det emellertid att urskilja brister i ordförståelse (Jacobson, 2014).

Vilken bild är rätt Stanine?

Vad testar H4?

Hur testa läsförståelse?

Vad mäter LäsKedjor?

Hur gör man H4 test?