:

Vad är PSA kvoten?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är PSA kvoten?
  2. Hur gör man en operation för prostatacancer?
  3. Vad är symtomen på prostatacancer?
  4. Hur kan man avgöra om prostatacancer beror på cancer?
  5. Vad är PSA-värde för prostatacancer?

Vad är PSA kvoten?

PSA-kvoten - Analysen av kvoten mellan fritt och totalt PSA (f/t-PSA) bygger på att en större andel av PSA-molekylerna i serum är bundna till olika makromolekyler medan endast en mindre del cirkulerar i fri, obunden form. PSA-kvoten är i genomsnitt lägre vid cancer och infektion.

Hur gör man en operation för prostatacancer?

En operation för prostatacancer görs vanligen med robotassisterad titthålsteknik , då man för in instrumenten via sex små snitt på buken. Operationen kan också, med lika gott slutresultat, utföras "öppet", genom ett snitt nedanför naveln. Omkring en fjärdedel av de som opereras för prostatacancer får återfall.

Vad är symtomen på prostatacancer?

Om symtomen beror på cancer brukar de utvecklas snabbare, ofta under ett år eller två. Det kan också komma blod i urinen; detta är ett symtom vars orsak alltid ska utredas. Smärtor i ryggen eller höfterna Ibland ger prostatacancer symtom först när den spridit sig utanför prostatakörteln.

Hur kan man avgöra om prostatacancer beror på cancer?

För att kunna avgöra om ett högt PSA-värde eller en förhårdnad i prostatan beror på cancer behövs vävnadsprovtagning, biopsi, för mikroskopisk analys. Biopsin tas i samband med en ultraljudsundersökning via ändtarmen. Läkaren för in en nål genom ultraljudsstaven och tar ut en mycket smal vävnadscylinder.

Vad är PSA-värde för prostatacancer?

De flesta män med prostatacancer och ett PSA-värde under 20 mikrogram per liter har inte någon spridning. Faktum är att PSA-värden upp till 10 mikrogram per liter oftare beror på en kraftig godartad prostataförstoring än på cancer. De flesta män med ett PSA-värde över 100 mikrogram per liter har en spridd prostatacancer.