:

Hur blir man Hemskolad?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man Hemskolad?
  2. Kan man ha hemskolning i Sverige?
  3. Hur ska anpassad studiegång dokumenteras?
  4. Vad är en resursskola?
  5. Vad är ledning och stimulans i skolan?

Hur blir man Hemskolad?

Undervisning i olika former Hemundervisning De flesta länder tillåter någon form av hemundervisning där föräldrarna har ansvaret för barnets utbildning. Det varierar i vilken utsträckning föräldrarna behöver ansöka om hemundervisning, liksom vilken kontroll som sker av att barnet har lärt sig det som krävs.

Kan man ha hemskolning i Sverige?

Sverige och Tyskland är de enda länderna inom EU som har förbud mot så kallad hemskolning. Det finns med andra ord inte bara närvaroplikt utan framförallt förbud för föräldrar och vårdnadshavare att själva ordna skolgången för sina barn. Detta gäller även om läroplaner och kunskapsmål uppfylls.

Hur ska anpassad studiegång dokumenteras?

I Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar hittar vi mer information. Där står bl. a. Med detta som bakgrund blir det tydligt att alla beslut om anpassad studiegång bör dokumenteras i åtgärdsprogram där även omfattning och tidsperiod anges.

Vad är en resursskola?

Resursskolan vänder sig till elever som inte kan följa den ordinarie undervisningen. Våra elever kan ha sociala eller emotionella svårigheter eller någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi ger dem särskilt stöd och en anpassad undervisning.

Vad är ledning och stimulans i skolan?

Det är ledning och stimulans som är grunden för alla mina val eftersom det är begreppet som beskriver kärnverksamheten i skollagens kap 3 §3. Det vill säga, ledning för att kunna och vilja utveckla, lära, visa kunskaper och stimulans för att kunna och vilja utveckla, lära, visa kunskaper.