:

Vad är en Jordanalys?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Jordanalys?
  2. Vem gör Jordanalys?
  3. Vad är Ledningstal?
  4. När ska man kalka jorden?
  5. Varför Täckodla?
  6. Vad är Linjekartering?
  7. Vad är Markkartera?
  8. Vad är Rotanlag?
  9. Vad är Anläggningsjord?
  10. Vad är täckmaterial?

Vad är en Jordanalys?

En jordanalys kan ge svar på en del av frågorna, och man får ett underlag för åtgärder som behöver vidtagas - eller undvikas - de närmaste åren. Kommer man till en alldeles nyanlagd tomt finns det kanske inte ens någon växtlighet till hjälp för att avläsa jordens egenskaper och tillstånd.

Vem gör Jordanalys?

Oavsett vad dina behov är hjälper vi dig lära känna din jord på djupet. Vet du inte riktigt vad du behöver? Hör av dig till oss på 010- eller [email protected] så hjälper vi dig göra rätt val.

Vad är Ledningstal?

Ledningstalet (Lt) anger jordens elektriska ledningsförmåga, dvs. hur mycket salter som finns lösta i jorden. Eftersom näringsämnen är salter ger ledningstalet ett grovt mått på näringsinnehållet.

När ska man kalka jorden?

Vårvintern brukar vara den bästa tiden för kalkning men det går att göra när som helst under säsongen. Kalken är lätt att sprida jämnt, den löser upp sig snabbt och har en långtidsverkande effekt.

Varför Täckodla?

Mindre ogräs Täckodling fungerar på alla jordar. I sandjord innebär metoden att näring binds bättre och att jorden lättare behåller fukt. I lerjord luckras jorden upp rötterna får lättare att breda ut sig. Täckningen förhindrar även att jorden torkar ut och får en tråkig skorpa.

Vad är Linjekartering?

Vid en uppföljning provtas cirka 1/5 av de ursprungliga punkterna. Om fälten tidigare provtagits genom så kallad linjekartering, kan linjen användas för uppföljning. I Jordbruksverkets broschyr ”Rekommendationer för gödsling och kalkning” finns en mer omfattande beskrivning av karteringsförfarandet.

Vad är Markkartera?

Med markkartering menar man normalt jordprovtagning och kemisk analys där ana- lysresultaten siffermässigt är redovisade i ett analysprotokoll men även redovisade med standardiserade färgmarkeringar på en karta.

Vad är Rotanlag?

Rot som inte utvecklats vid växtens rotanlag utan vid t ex ett blad eller en topp vid sticklingsförökning. Först utvecklas en särskild vävnad, kallus, ur vilken rötterna växer.

Vad är Anläggningsjord?

Med anläggningsjord menas en färdig jord som läggs i tjocka lager ovanpå befintlig mark. T ex för att så gräs eller plantera perenner. En anläggningsjord ska innehålla ordentligt med mineral och inte bara mull, annars sjunker den snart ihop.

Vad är täckmaterial?

Dessutom kan löv, halm, både grönt och gulnat gräsklipp, kompostjord, naturgödsel, flis och sågspån utgöra delar av täckmaterialet. Det är en fördel om det finns både kvävefattigt material som halm, löv, sågspån och flis samt kväverikt material som grönt gräs och naturgödsel.