:

När tar man fram studsmattan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När tar man fram studsmattan?
  2. Hur får man fast studsmattan?
  3. Hur monterar man ner en studsmatta?
  4. Hur många barn på en studsmatta?
  5. Hur många barn i en studsmatta?

När tar man fram studsmattan?

I dag är vintern ganska mild på de flesta håll i landet. Det är därför många som låter studsmattan stå kvar utomhus under vinterhalvåret, möjligtvis övertäckt. Men studsmattans hållbarhet förbättras betydligt om du ställer in den, så det är högst rekommenderat.

Hur får man fast studsmattan?

Fäst spikarna i kryss genom ankaret över två motstående benpar till studsmattan. De långa stålspikarna slås enkelt ned i gräsmatta eller annat lämpligt underlag, med en vanlig hammare och sitter sedan med gemensam kraft ordentligt fast och håller studsmattor och trampoliner kvar på tomten även i riktigt hård blåst.

Hur monterar man ner en studsmatta?

Gör så här: Lossa på stroppar och remmar nertill på nätet och ta bort glasfiberstavarna om ni har ett HD-nät. Lyft sedan ur stolparna ur kopparna alternativt lossa på metallfästena så att nätet – med alla stolpar fortfarande i fickorna – ligger på studsmattan.

Hur många barn på en studsmatta?

- Små barn löper stor risk att bli skadade när de hoppar med större barn, de väger mindre och har inte ett lika utvecklat balanssinne. Det ska därför aldrig vara fler än två barnstudsmattan samtidigt och barnen som hoppar bör vara i ungefär samma ålder.

Hur många barn i en studsmatta?

Det är absolut säkrast om ett barn hoppar åt gången, men se till att det åtminstone aldrig är fler än två barn på studsmattan samtidigt och att barnen som hoppar är i ungefär samma ålder.