:

Hur används långt bindestreck?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur används långt bindestreck?
 2. Hur gör man ett långt streck i Word?
 3. Vilket streck mellan datum?
 4. Hur gör man ett långt streck på tangentbordet?
 5. Hur man använder bindestreck i text?
 6. Vilket streck mellan siffror?
 7. Hur ser ett bindestreck ut?
 8. Hur man skriver Lodstreck?
 9. Hur gör man ett streck?
 10. Hur använder man -/?
 11. Hur använda bindestreck och?

Hur används långt bindestreck?

Långt tankstreck används främst i engelskspråkiga texter vid parentetiska inskott samt i äldre svensk litteratur där det har haft olika funktioner, bl. a. som minustecken och som alternativ till det kortare tankstrecket (–). För användning i engelsk text, se den engelska artikeln dash under rubriken em dash.

Hur gör man ett långt streck i Word?

Om du är i Word så skriv två bindestreck (–) efter varandra, gör mellanslag och fortsätt sedan skriva. När du gör nytt mellanslag blir det ett tankstreck.

Vilket streck mellan datum?

Tankstrecket markerar ett intervall mellan datum, nummer, paragrafer m.m. Notera att det inte bör vara något mellanrum före och efter tankstrecket. I engelskan kan strecket användas på motsvarande sätt. Lars Larsson var vd för bolaget under åren . Lars Larsson var vd för bolaget under åren .

Hur gör man ett långt streck på tangentbordet?

Ctrl+minus blir tankstreck, Ctrl+alt+minus blir långt tankstreck. Eller använd alt+0150 . På iOS och Android kan du välja tecken genom att trycka och hålla in knappen för bindestreck på det virtuella tangentbordet. Illustrationen i början av denna artikel är en stiliserad bild av hur det kan se ut.

Hur man använder bindestreck i text?

Bindestreck, eller divis, används främst vid avstavningar, sammansättningar (80-talet) och när vi utelämnar en orddel (höst- och vårtermin).

Vilket streck mellan siffror?

I svenskan använder vi det kortare bindestrecket (-) och det längre tankstrecket (–) till olika saker. Medan bindestrecket är till för att binda ihop ord, så ska tankstrecket visa på förhållandet mellan två enskilda ord eller siffror. Bindestreck visar orddelar i till exempel avstavningar och vissa sammansättningar.

Hur ser ett bindestreck ut?

Bindestreck, avstavningstecken eller divis (‐) är ett skrivtecken som vanligen används för att beteckna en sammansättning av två ord (till exempel svensk-finsk) eller vid sidmarginal då avstavning behövs.

Hur man skriver Lodstreck?

Lodrätt streck |

 1. (HR OR DM)
 2. SS (teckenkod för strandsandal)
 3. \d (numeriskt tecken)
 4. + (en eller flera gånger)

Hur gör man ett streck?

Eller använd alt+0150 . På iOS och Android kan du välja tecken genom att trycka och hålla in knappen för bindestreck på det virtuella tangentbordet.

Hur använder man -/?

Hur använder man det? "Snedstreck" är tecknet ( / ) man använder för att uttrycka ett eller flera alternativ, datum och tidsperioder samt övrig användning enligt nedanstående....Och/eller

 1. Han visste inte vem han skulle ta med sig: Stina, Pelle eller båda två. ...
 2. Vill du ha kaffe, glass eller båda?

Hur använda bindestreck och?

Du kan bara använda bindestreck på det här sättet om de sammansatta orden faktiskt har en gemensam del. Det händer ibland att bindestreck smyger sig in bara för att två ord ofta används tillsammans, som i ”barn- och ungdomar”, ”små- och medelstora företag” och ”vård- och omsorg”.