:

Hur bildas infraröd strålning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur bildas infraröd strålning?
  2. Vad gör en IR detektor?
  3. Vart kommer infrarött ljus ifrån?
  4. Vad är skillnaden mellan värmeledning och värmestrålning?
  5. Vad består värmestrålning av?

Hur bildas infraröd strålning?

Alla föremål med temperatur utstrålar energi i form av elektromagnetiska strålning. Ju varmare ett föremål är, desto större andel av energin utstrålas i det infraröda termiska våglängdsområdet.

Vad gör en IR detektor?

Den aktiva IR-detektorn använder, för ögat osynligt, infrarött ljus för att detektera rörelser. Den används bland annat till passagelarm, men den är inte speciellt vanlig i hemmiljö. Detektorn består dels av en infraröd ljuskälla och dels av en sensor som känner av ljuset.

Vart kommer infrarött ljus ifrån?

Om infraröda värmevågor och infrarött ljus Största delen av solens energi kommer från det infraröda frekvensområdet. Infrarött är en form av strålningsvärme som värmer objekt direkt utan att värma kringliggande luft. Människor, djur och växter absorberar naturligt värmen från de infraröda strålarna.

Vad är skillnaden mellan värmeledning och värmestrålning?

Värme kan överföras på tre sätt, genom ledning (värmeledning, konduktion), strömning (konvektion) eller strålning (värmestrålning). Värmeledning sker främst i fasta material och beror på att en temperaturgradient jämnas ut. Konvektion sker på grund av rörelsen hos en fluid, som också omfördelar värme.

Vad består värmestrålning av?

Värmestrålning är elektromagnetisk strålning som utsänds från ytor på grund av deras temperatur. Strålning är tillsammans med konduktion och konvektion en av de tre klassiska formerna av värmeöverföring. Denna form av värmeöverföring kräver inget förmedlande medium, värme kan stråla genom vakuum.