:

Hur brinner naturgas?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur brinner naturgas?
  2. Vem levererar gas till Sverige?
  3. Vem använder naturgas i Sverige?
  4. Är naturgas effektivt?
  5. Var kommer svenska gasen ifrån?
  6. Vilka använder naturgas?
  7. Vilka fordon använder naturgas?

Hur brinner naturgas?

Naturgas släpper ut 75% så mycket koldioxid som bensin vid förbränning, och lite mer än hälften så mycket som kol. Förbränning av naturgas bidrar därför mindre än andra fossila bränslen till den globala uppvärmningen.

Vem levererar gas till Sverige?

Idag levereras all naturgas till Sverige från de danska gasfälten i Nordsjön. Tillförseln sker via en ledning under Öresund. Om planerna på att koppla samman naturgasnäten i Norden realiseras, ökar försörjningstryggheten lik som möjligheterna att importera gas från andra leverantörer.

Vem använder naturgas i Sverige?

I de områden i Sverige som har tillgång till naturgas står den för ungefär 20 procent av energianvändningen. Naturgas används framförallt som bränsle inom industrin, för kraft- och fjärrvärmeproduktion, som fordonsbränsle, och i hushållen.

Är naturgas effektivt?

Rent och effektivt bränsle Naturgas är ett effektivt bränsle med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgas släpper ut 25 procent mindre koldioxid jämfört med olja och 40 procent jämfört med kol. Bilar som drivs med gas släpper ut 40 procent mindre koldioxid än en miljödiesel.

Var kommer svenska gasen ifrån?

Svenska stamnätet sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund, fem mil norr om Göteborg. Gasnätets totala längd är drygt 600 km inklusive grenledningar. Naturgasen kommer till Sverige från den danska Nordsjön och Tyskland via Danmark. Swedegas gasnät sträcker sig från Dragör till Stenungsund.

Vilka använder naturgas?

Naturgasen används inom industrin för energiändamål och som råvara, vid produktion av el och fjärrvärme, i hushåll för uppvärmning och matlagning, samt som fartygs- och fordonsbränsle. Naturgasen är ett fossilt bränsle men släpper ut 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja.

Vilka fordon använder naturgas?

Personbilar är av typen bi-fuel, det vill säga de kan köras på både fordonsgas och bensin, medan tyngre fordon som lastbilar och bussar enbart är anpassade för gas. För långväga transporter på väg används flytande fordonsgas, flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG).