:

Vad är kommersiella licenser och andra licenser?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kommersiella licenser och andra licenser?
  2. Hur använder man Creative Commons?
  3. Vad betyder Creative Commons licens?
  4. Vad betyder Creative Commons?
  5. Får jag använda Creative Commons bilder?

Vad är kommersiella licenser och andra licenser?

Licensen innebär att du som upphovsperson tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men du tillåter inte att verket bearbetas. De som sprider ditt verk under denna licens ska sprida ditt verk oförändrat, och du tillåter alltså inte att verket bearbetas.

Hur använder man Creative Commons?

Hur använder jag ett Creative Commons-licensierat verk? Om du hittar ett verk som har tillgängliggjorts under en Creative Commons-licens så har du tillstånd att använda verket i enligheten med den specifika licensens villkor. Du bör försäkra dig om att licensen tillåter den användning av verket som du har tänkt dig.

Vad betyder Creative Commons licens?

Creative Commons-licenserna fyller två syften: För det första att tala om hur andra får använda, bearbeta och sprida ditt verk, utan att behöva be om lov. För det andra är det också ett sätt för dig som vill använda och bearbeta det andra har skapat utan att be om lov.

Vad betyder Creative Commons?

Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även för kommersiella sammanhang, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket.

Får jag använda Creative Commons bilder?

Mycket av materialet som finns på Flickr är licenserat under Creative Commons. Det gör det fritt att använda så länge du följer licensernas krav. För att hitta CC-licenserat material på Flickr skriver du in en sökning och väljer sedan ”Advanced search”.