:

Vilka fastigheter behöver Energideklareras?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka fastigheter behöver Energideklareras?
 2. Vilka byggnader behöver inte Energideklareras?
 3. Måste alla hus energideklareras?
 4. Måste man energideklarera huset?
 5. Vad händer om man inte har en energideklaration?

Vilka fastigheter behöver Energideklareras?

Det finns fyra olika tillfällen då byggnader ska energideklareras:

 • När byggnader är nya.
 • När byggnadens golvarea är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten.
 • När byggnader upplåts med nyttjanderätt.
 • När byggnader säljs.

Vilka byggnader behöver inte Energideklareras?

Byggnader som är undantagna från kravet på energideklaration

 • Byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet.
 • Industrianläggningar och verkstäder.
 • Bostadshus som används eller är avsedda för användning. ...
 • Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.

Måste alla hus energideklareras?

Även om en byggnad inte behöver ha en energideklaration är det tillåtet att upprätta och registrera en energideklaration i Boverkets energideklarationsregister. Det är alltid en certifierad energiexpert som gör energideklarationen. För vissa byggnader gäller speciella regler.

Måste man energideklarera huset?

Innan du tänker sälja eller hyra ut din bostad måste du göra en energideklaration. Det är lag på att alla byggnader som byggs eller säljs måste vara energideklarerade. Det är byggnadens ägare som ansvarar för att det finns en energideklaration, men ibland är inte ägare och säljare samma person.

Vad händer om man inte har en energideklaration?

Antalet inlämnade energideklarationer ökar stadigt enligt Boverkets statistik, men inte tillräckligt fort. För att få fart på inlämnandet går vitesförelägganden nu vidare till domstol och det har lett till viten på 30 000 kronor och uppåt.