:

Vad betyder och co?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder och co?
  2. Vad betyder C o på svenska?
  3. Vad är skillnaden mellan Co och Co?
  4. Vad står beteckningarna för co?
  5. Hur skrivs etc ut?
  6. Vad ska man skriva på C o?
  7. Vad kan man skriva på C o?
  8. Vad är det för skillnad på koldioxid och kolmonoxid?

Vad betyder och co?

Men de flesta säger och kompani. Är det rätt eller bara en anglifiering, en överföring av engelskans and company? Ja, & Co är en förkortning för latinets et consortes; et betyder 'och', och consortes betyder 'kamrater, gelikar, kumpaner; intressenter, delägare, kompanjoner'.

Vad betyder C o på svenska?

I adresseringssammanhang betyder c/o, som är en förkortning av begreppet ”care of”, att en person ska ”ansvara för” eller ”ta hand om” för en annan persons räkning. Information om c/o-adressering finns att hämta på Svensk Adressändring AB:s webbplats här.

Vad är skillnaden mellan Co och Co?

CO – en kemisk förening, se kolmonoxid. CO – landskod för Colombia. CO – ett PC-spel, se Conquer.

Vad står beteckningarna för co?

Kolmonoxid, kemisk formel CO, även benämnd bara koloxid eller kolos, är en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom.

Hur skrivs etc ut?

Förkortningen etc. är ett undantag från den rekommendationen. Här gäller det omvända rådet att använda förkortningen eftersom den är vanligare i bruket och begripligare för de flesta. Om man ändå väljer att skriva ut förkortningen kan man använda det latinska uttrycket et cetera eller att skriva ihop det etcetera.

Vad ska man skriva på C o?

C/o är en förkortning av begreppet care of som betyder ta hand om. Du använder c/o framför namnet och adressen på den person som ska ta hand om din post. Du som är inneboende hos någon eller hyr bostad i andra hand ska inte skriva c/o i din flyttanmälan.

Vad kan man skriva på C o?

Care Of-adressering, c/o Adresser som innehåller "c/o adressering" är till för att användas när en person tar hand om någon annans post. Den som bor inneboende eller hyr bostad i andra hand ska därför inte använda c/o i sina adressuppgifter utan istället sätta upp sitt namn på dörren eller fastighetsboxen.

Vad är det för skillnad på koldioxid och kolmonoxid?

Om det finns mycket koldioxid i ett rum, känns luften “dålig”. Men det är inte farligt att andas in. Kolmonoxid däremot, är giftigt för människor och djur. Om luften du andas in innehåller så lite som en procent kolmonoxid är det dödligt inom bara några minuter.