:

Vem administrerar tjänstepension?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vem administrerar tjänstepension?
  2. Kan man samla tjänstepension?
  3. Hur mycket betalar arbetsgivaren in i tjänstepension?
  4. Vad ingår i ITP planen?
  5. Kan man ändra sin tjänstepension?

Vem administrerar tjänstepension?

Varje tjänstepensionsavtal har en valcentral och det är dit du vänder dig om du behöver hjälp. Du hittar informationen längst ner på den här sidan. Hos valcentralen kan du till exempel välja vilket bolag du vill placera din tjänstepension hos eller flytta ditt pensionskapital till ett annat bolag.

Kan man samla tjänstepension?

Du kan ha rätt att flytta en del av din tjänstepension (den premiebestämda). Flytträtten ska antingen vara inskriven i det kollektivavtal du tillhör eller så ska det försäkringsbolag du valt för din tjänstepension ha givit dig flytträtt.

Hur mycket betalar arbetsgivaren in i tjänstepension?

mycket betalas in till din tjänstepension Arbetsgivaren betalar en summa motsvarande 4,5 procent på lön upp till 532 500 kronor (7,5 inkomstbasbelopp). För den del av din årslön som överstiger 532 500 kronor betalas en summa motsvarande 30 procent.

Vad ingår i ITP planen?

I den första ITP-planen ingick ålderspension, invalidpension och änkepension. Pensionslöftet innebar att ITP tillsammans med den allmänna tilläggspensionen (ATP) och folkpensionen skulle ge cirka 65 procent av slutlönen. Sedan den 1 oktober 1974 är ITP kollektivavtalad.

Kan man ändra sin tjänstepension?

Du kan inte ändra ditt utbetalningsval av tjänstepension. Du kan inte ändra utbetalningstidens längd och inte heller tillfälligt stoppa uttagen. Om du vill ändra på villkor, till exempel när du ska ha din första utbetalning eller antal år som pensionen ska betalas ut på, behöver du göra valen innan du tar ut pengarna.