:

Vad är en PD patient?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en PD patient?
  2. Vad innebär en Peritonit?
  3. Hur länge behöver du dialys?
  4. Vad innehåller dialysvätskan?
  5. När startar dialysmaskinens pump?

Vad är en PD patient?

Vid PD renas blodet via diffusion inuti kroppen genom att dialysvätska leds in i bukhålan och där kommer i kontakt med bukhinnan (semipermeabla membranet). Slaggprodukter och vatten transporteras via blodkärlen i bukhinnan till dialysvätskan. Dialysvätskan består av en steril och kaliumfri saltlösning.

Vad innebär en Peritonit?

Svensk definition. Inflammation i bukhinnan som följd av infektiösa, autoimmuna eller kemiska processer. Primär peritonit orsakas av infektion i bukhinnehålan via hematogen eller lymfatisk spridning, sekundär peritonit uppstår då ett organ i bukhålan brister eller efter abscess i intraabdominella organ.

Hur länge behöver du dialys?

Dialys ersätter njurarnas uppgift att rena blodet. Du mår ofta bättre efter en till två veckor. Vid tillfällig njursvikt kan du behöva dialys en kortare tid. Många behöver dialys resten av livet eller tills en njurtransplantation blir möjlig.

Vad innehåller dialysvätskan?

Dialysvätskan består av en steril och kaliumfri saltlösning. Den innehåller en buffert för att upprätthålla en relativt konstant surhetsgrad i kroppen. Dialysvätskan innehåller också ett ämne som leder till osmos, där vatten dras från blodet till vätskan i bukhålan. För det mesta används glukos för att skapa osmotisk kraft.

När startar dialysmaskinens pump?

Sjuksköterskan startar dialysmaskinens pump. Då leds blodet ut från blodkärlet via AV-fisteln eller katetern, genom en dialysslang och in i maskinen. Där renas blodet från restprodukter och vätska avlägsnas. Sedan leds blodet tillbaka in i kroppen igen genom den andra dialysslangen.