:

Vad är en Infraktion?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Infraktion?
  2. Vad är en Distalstatus?
  3. Vad är en öppen fraktur?
  4. Vad är Patologiska frakturer?
  5. Vad innebär en enkel fraktur på röntgen?
  6. Hur många personer drabbas av fraktur i Sverige?

Vad är en Infraktion?

Vad är en spricka i tanden (infraktion)? Vad är tandgnissling (bruxism)? Vad är en frätskada (erosion)? Min tand har slagits ut.

Vad är en Distalstatus?

Undersökning: - Kontrollera funktion i den skadade extremiteten - Kontrollera distalstatus (funktion, känsel, cirkulation) - Kontrollera proximalstatus - Skilj ”värk” från ”ömhet” från ”smärta” - Radiologisk utredning när det är lämpligt - DOKUMENTERA OCH REEVALUERA!!

Vad är en öppen fraktur?

Öppna frakturer 1 Typ I: Genomsticket och såret är mindre än 1cm. 2 Typ II: Såret är större än 1cm, men mjukdelsskadan är ändå relativt liten. 3 Typ III: Antingen en öppen segmentär fraktur (d.v.s. benet har skadats på två ställen, på ett sätt som gör att en isolerad bit av benet lossnat), en öppen fraktur med ...

Vad är Patologiska frakturer?

Patologiska frakturer. Patologiska frakturer är frakturer i ben som försvagats till följd av metastaser eller myelom (benmärgscancer). Om ben försvagats till följd av metastas eller myelom kan frakturen uppstå med minimalt medicinskt trauma, eller helt utan yttre påverkan. [4]

Vad innebär en enkel fraktur på röntgen?

En sådan skada syns inte alltid på röntgen. En enkel fraktur betyder att benet är brutet och att det finns två frakturfragment. Vid ett komplicerat benbrott finns en splittrad yta med fler benbitar. Huden och underliggande vävnader kan vara skadade såväl vid ett enkelt benbrott som vid ett komplicerat.

Hur många personer drabbas av fraktur i Sverige?

Utöver detta inkluderades sammanställningar från Rikshöfts årsrapport, Svenska frakturregistrets årsrapport och Socialstyrelsens webbplats. I Sverige drabbas årligen ca 17 500 personer av höftfraktur. Medelåldern är 82 år, och två tredjedelar är kvinnor. Skademekanismen är ofta fall i samma plan.