:

Vad gör undertrycket?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör undertrycket?
  2. Vad är symtom vid högt blodtryck?
  3. Kan högt blodtryck försvåra hjärtats pumparbete?
  4. Vad är den vanligaste typen av högt blodtryck hos äldre?
  5. Hur kan du kontrollera ditt blodtryck?

Vad gör undertrycket?

Det anges med två tal, till exempel 120/80 som uttalas 120 över 80. Det första talet anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet anger det undre trycket. Då slappnar hjärtat av och fylls med nytt blod.

Vad är symtom vid högt blodtryck?

Symtom vid högt blodtryck. Symtom vid högt blodtryck. Många som har ett alltför högt blodtryck känner ingenting alls. Ibland kan du få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet.

Kan högt blodtryck försvåra hjärtats pumparbete?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck. Det är till exempel sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

Vad är den vanligaste typen av högt blodtryck hos äldre?

Den vanligaste typen av högt blodtryck hos äldre kallas isolerad systolisk blodtrycksförhöjning. Det innebär att det övre trycket är högre än 140 mmHg medan det lägre är normalt, det vill säga under 90.

Hur kan du kontrollera ditt blodtryck?

Kontrollera ditt blodtryck om du misstänker eller är orolig för att du har högt blodtryck. Det kan du göra på en vårdcentraleller på vissa apotek. Många vårdcentraler kan du kontakta genom att logga in. Kontakta en vårdcentral om du har uppmätt ett blodtryck som är 140/90 eller högre utan andra symtom.