:

Hur skriver man en inledning till en rapport?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur skriver man en inledning till en rapport?
  2. Vad ska vara med i en inledning?
  3. Var kan man läsa artiklar?
  4. I vilken ordning skriver man en rapport?
  5. Hur ska en rapport skrivas?

Hur skriver man en inledning till en rapport?

Inledning Inledningen ska presentera rapporten för läsaren. I inledningen ska det finnas en kort bakgrund till ämnet och en beskrivning av varför detta är intressant att studera just nu. Man nämner också inom vilken kurs man gör undersökningen.

Vad ska vara med i en inledning?

I inledningen bör läsaren få en överblick över uppsatsen / rapporten och en orientering i ämnet. Inledningen bör innehålla en sammanfattning av syftet och de problem du sökt svar på. Här beskrivs hypoteser, avgränsningar och du kan också kortfattat redogöra för uppsatsens struktur.

Var kan man läsa artiklar?

Re: Var läser ni era artiklar? Pedagogiska magasinet, läkartidningen, SvD, DN, The Economist och new york Times' book rewiew.

I vilken ordning skriver man en rapport?

Hur ska en rapport skrivas?