:

Hur blev Sverige ett kristet land?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur blev Sverige ett kristet land?
  2. Vilka kom med kristendomen till Sverige?
  3. Hur påverkar identiteten av kristendomen?
  4. Hur har kristendomen påverkat det svenska språket?
  5. När och av vem kom kristendomen till Sverige?

Hur blev Sverige ett kristet land?

Kristendom infördes i Sverige utan erövring och våld utifrån, men genom mission och sannolikt genom kontakter med kristna under vikingarnas resor och införsel av slavar. Emellertid blev några missionärer martyrer vid mötet med nordborna.

Vilka kom med kristendomen till Sverige?

Under slutet av vikingatiden och början av Sveriges medeltid kom kristna missionärer från Tyskland och England för att sprida sin tro. Under 1100-talet lät allt fler svenskar döpa sig.

Hur påverkar identiteten av kristendomen?

Motståndsidentiteten är en viktig faktor för religiösa ungdomars identitetsskapande. Religionen ger religiösa ungdomar en känsla av trygghet, tillhörighet och självkänsla vilket påverkar identiteten. Ungdomarna analyserar och jämför sig själva med omgivningen utifrån sin religion.

Hur har kristendomen påverkat det svenska språket?

Fornsvenskan 12 När kristendomen kom till Sverige under medeltiden, började svenskarna också använda sig av kristendomens latinska alfabet. Först användes bokstäverna bara i kristna texter på latin, men de spreds snart till mer vardagliga användningsområden, till det svenska språket och ersatte runorna.

När och av vem kom kristendomen till Sverige?

I Sverige nämns Olof Skötkonung som den första kristna kungen i slutet på 900-talet. Men man vet inte riktigt om han var en riktig kung eller endast vasallkung (lydkung) till Olav Tryggvason. Det är inte förrän senare mot slutet av 1000-talet som vi kan se början på ett svenskt kristet kungarike.