:

När får man CSN februari 2022?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När får man CSN februari 2022?
  2. Hur mycket kan man få som mest i CSN?
  3. Får man studiebidrag i juni 2022?
  4. Får man studiebidrag retroaktivt?
  5. När år sista dagen att ansöka om CSN?
  6. När tas beslut om fribelopp 2022?

När får man CSN februari 2022?

Om du redan har fått ett beslut för våren 2022 där studiemedlen reducerats på grund av fribeloppet, kommer du att ett nytt beslut i mitten av februari. Det sker automatiskt, så du behöver inte kontakta CSN. Efter den 30 juni 2022 återgår det till ordinarie regler för fribeloppet.

Hur mycket kan man få som mest i CSN?

Det är CSN som avgör hur mycket du kan låna. Enligt CSN kan du låna max 2 976 kronor i veckan för undervisningsavgifter på eftergymnasial nivå, eller maximalt 357 120 kronor om året. Runt hälften för studer på gymnasienivå.

Får man studiebidrag i juni 2022?

Utbetalningsdatum läsåret 2021/22 * Om du fyller 16 år under perioden januari - mars kan du i vissa fall få studiebidrag från och med april. Det gäller till exempel om du har börjat på gymnasiet ett läsår tidigare. Extra tillägg betalas ut den sista vardagen i månaderna september–juni.

Får man studiebidrag retroaktivt?

Om du har läst in poängen inom fyra veckor efter studieperiodens start, så kan du studiemedel eller studiestartsstöd retroaktivt från studieperiodens start. Om du har läst in poängen efter det får du studiemedel eller studiestartsstöd som tidigast från och med veckan efter att du klarade tillräckliga studieresultat.

När år sista dagen att ansöka om CSN?

Det finns inget sista datum för att ansöka, men du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden från den vecka vi får in din ansökan. Förbered dig genom att ta reda på uppgifter. Ta reda på din studietid (till exempel när terminen börjar och slutar) och hur många poäng du ska läsa.

När tas beslut om fribelopp 2022?

Med anledning av coronapandemin är fribeloppet inom studiemedlen tillfälligt borttaget till 30 juni 2022. Det innebär att du som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under första halvåret 2022.