:

Är Valdoxan SSRI?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är Valdoxan SSRI?
  2. Är Valdoxan bra?
  3. Vad innehåller duloxetin?
  4. Hur verkar Valdoxan?
  5. Varför svårt att sova av SSRI?

Är Valdoxan SSRI?

Hur sker byte från ett antidepressivt läkemedel (SSRI/SNRI) till Valdoxan? Om din läkare vill att du ska byta från ditt tidigare antidepressiva läkemedel av SSRI/SNRI-typ till Valdoxan kommer han/hon att tala om för dig hur du ska sätta ut det tidigare läkemedlet när behandling med Valdoxan påbörjas.

Är Valdoxan bra?

Valdoxan® är ett antidepressivum med en annorlunda verkningsmekanism. Bland annat kan Valdoxan® ge en bättre harmoni i dygnsrytmen vilket kan resultera i bättre sömn. Enligt patienternas egen bedömning förbättras insomningstiden och sömnkvaliteten signifi kant utan att det resulterar i någon fumlighet dagtid.

Vad innehåller duloxetin?

Duloxetine Krka innehåller den aktiva substansen duloxetin. Duloxetine Krka ökar mängden serotonin och noradrenalin i nervsystemet. Duloxetine Krka används hos vuxna för behandling av: depression.

Hur verkar Valdoxan?

Hur verkar Valdoxan? Den aktiva substansen i Valdoxan, agomelatin, är ett läkemedel mot depression. Det verkar på två sätt: det stimulerar receptorerna MT1 och MT2 och det blockerar 5-HT2C-receptorerna i hjärnan. Detta tros leda till att nivåerna av signalsubstanserna dopamin och noradrenalin ökar.

Varför svårt att sova av SSRI?

Antidepressiva läkemedel används då insomni finns vid diagnostiserad depression. Om SSRI används kan dessa medel initialt ge ökade sömnsvårigheter. Hos en del patienter kan en sömnstörande effekt finnas kvar under lång tid.