:

Vad gäller under samboförhållandet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller under samboförhållandet?
  2. Har man underhållsskyldighet som sambo?
  3. Vem anses vara sambo?
  4. Vad innebär den skyddsregel som finns om en av samborna dör?
  5. Vad krävs för att räknas som sambo?

Vad gäller under samboförhållandet?

Ett samboförhållande kan enligt sambolagen upphöra till följd av dödsfall, separation eller på grund av att äktenskap ingås. Ett samboförhållande anses därutöver som avslutat ifall någon av parterna ansöker om bodelningsman, rätt att bo kvar i hemmet eller väcker talan om övertagande av bostad.

Har man underhållsskyldighet som sambo?

Svar. Sambolagen reglerar inte vem som ska betala vad i samboförhållandet utan vad som gäller om samboförhållandet upphör. Det finns ingen underhållsskyldighet mellan sambor såsom det finns mellan makar.

Vem anses vara sambo?

När räknas man som sambo enligt sambolagen? Sambolagen gäller två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det finns alltså inget krav på att man ska vara folkbokförda på samma adress för att man ska anses vara sambos.

Vad innebär den skyddsregel som finns om en av samborna dör?

Det finns en annan skyddsregel för sambor när den ena sambon dör. Denna regleras i 18 § sambolagen och stadgar att, i den mån det räcker, har den efterlevande sambon alltid rätt att vid bodelningen erhålla samboegendom i värde av två prisbasbelopp vid tiden för dödsfallet. Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor.

Vad krävs för att räknas som sambo?

Du blir sambo om du flyttar ihop med den du är ihop med. Då gäller sambolagen, som bland annat säger att ni ska ta hand om ert hem tillsammans och komma överens om sånt som kostar pengar. Ordet sambo kommer från samboende, alltså att man bor ihop. Du blir sambo om du flyttar ihop med den du är ihop med.