:

Kan man stämma regeringen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man stämma regeringen?
  2. Hur hjälper förvaltningen regeringen?
  3. Kan man polisanmäla regeringen?
  4. Vem granskar regeringen?
  5. Vad har statsförvaltningen för uppgifter?
  6. Vad gör en förvaltning?

Kan man stämma regeringen?

Begär granskning av ett svenskt granskningsorgan Om det är en myndighet som du menar kränkt dina mänskliga rättigheter, kan du anmäla händelsen till Justitieombudsmannen (JO) eller Justitiekanslern (JK). Om det du utsatts för är en fråga om diskriminering, kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Hur hjälper förvaltningen regeringen?

Området omfattar bland annat ledning, styrning och organisation i staten, utveckling av service och effektivitet, staten som arbetsgivare, regional samordning i länen, statens ansvar som arbetsgivare samt skötsel och förvaltning av statens fastigheter.

Kan man polisanmäla regeringen?

Du kan skicka in en anmälan till JO om du anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet, eller en tjänsteman på en myndighet.

Vem granskar regeringen?

Parlamentarisk granskning: riksdagsledamöternas rätt att ställa frågor till regeringen, Konstitutionsutskottets (KU) granskar statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning, riksdagens möjlighet att göra en misstroendeförklaring mot regeringens ministrar, m.m.

Vad har statsförvaltningen för uppgifter?

Statsförvaltningen i en stat fungerar som den verkställande maktens förlängda arm. Bland dess viktigaste funktioner kan nämnas: Att utöva den exekutiva makten, genom att verkställa fattade beslut. Att utöva den dömande makten (domstolar).

Vad gör en förvaltning?

En förvaltning består av tjänstemän som har till uppgift att genomföra nämndens beslut i praktiken. Tjänstemännen ska också ge politikerna beslutsunderlag inför de beslut som nämnden eller styrelsen ska fatta. Varje förvaltning är knuten till en eller flera nämnder eller styrelser.