:

Vad menas med en summa?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med en summa?
  2. Vad betyder produkten?
  3. Vad betyder obehagligt?
  4. Hur skriver man en summa?
  5. Vad betyder erkänna?

Vad menas med en summa?

De två talen som ska adderas kallas alltså termer och de bildar tillsammans en summa. där talen 7 och 5 är termer och talet 12 är summan av de två termerna.

Vad betyder produkten?

Produkt är resultatet av utfört arbete. Som regel avses en materiell produkt, en vara från varuproduktion, men även tjänster betraktas numera som produkter.

Vad betyder obehagligt?

obehaglig i ordbok från 1870 Betydelse: Som gör ett elakt intryck, vare sig på yttre eller inre sinnet.

Hur skriver man en summa?

Den grekiska bokstaven stora sigma (Σ) används som ett kompakt sätt att skriva summor, och kallas då för summatecken. Termerna som summeras har index och bildar en talföljd. Under summatecknet skriver man det tal som är första index och ovanför skriver man det sista.

Vad betyder erkänna?

Betydelse: Förklara, att man anser något vara sant eller att något är enligt med rätta förhållandet.