:

Vad är Petskyddade uttag?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Petskyddade uttag?
 2. Hur högt ska eluttag sitta utomhus?
 3. Vad är viktigt för ett Elsäkert hem?
 4. Kan man ha jordad kontakt i ojordat uttag?
 5. Hur får man bort barnsäkra eluttag?
 6. Hur långt mellan eluttag?
 7. Vilken är lägsta IP klassen för vägguttag utomhus om det är skyddat mot regn?
 8. Vad menas med elsäkerhet?
 9. Hur hanterar man el på ett säkert sätt?
 10. Måste alla kontakter vara jordade?
 11. Kan man koppla Ojordad till jordad?

Vad är Petskyddade uttag?

Eluttag ska vara petskyddade så att ditt barn inte kommer åt dem med sina fingrar eller med något redskap. Moderna eluttag har inbyggda petskydd som gör det svårare att komma i beröring med strömmen. Har dina eluttag inga inbyggda petskydd kan du köpa egna petskydd eller kontaktskydd.

Hur högt ska eluttag sitta utomhus?

Elsäkerhetsverket skriver att lägre placerade eluttag utomhus ska ha petskydd och är noga med att poängtera att den rekommenderade höjden för vägguttag utomhus är minst 170 cm ovanför golvet.

Vad är viktigt för ett Elsäkert hem?

Se till att alla uttag, även grenuttag, har petskydd, undvik lösa sladdar och håll dem utom lekräckhåll. Använd rätt sorts lampa i armaturer. Lampor ska alltid ha en ljuskälla i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln. Skaffa brandvarnare.

Kan man ha jordad kontakt i ojordat uttag?

Ojordade stickkontakter Gamla, runda, ojordade stickproppar får bara användas i ojordade uttag inomhus. De passar helt enkelt inte i jordade uttag och ska heller inte göra det. Att byta ut dessa mot en jordad stickpropp eller att fila ner kanterna på dem för att få dem att passa är livsfarligt.

Hur får man bort barnsäkra eluttag?

Du kan även använda en vanlig stickkontakt för att lirka loss skyddet. Får du bara ut det några millimeter fungerar en skruvmejsel eller något annat hårt lika bra för att ta loss petskyddet. Vill du inte använda en nyckel för att ta bort petskyddet fungerar det även med en tesked, av plast eller metall.

Hur långt mellan eluttag?

Uttag för allmänt bruk ska vara minst 2-vägsuttag. Vid arbetsbänkar som är längre än 400 mm, uttag med inbördes avstånd högst 1 m. Uttag i underskåp/bänkskåp/överskåp placeras 150 mm över skåpets botten och 150 mm från sidovägg.

Vilken är lägsta IP klassen för vägguttag utomhus om det är skyddat mot regn?

IP-klasser för vägguttag utomhus: På en inglasad balkong där ett uttag är skyddat mot regn räcker oftast och IP klassningen IPX1 (droppskyddat). Klassningen IPX3 (strilsäkert) klarar regn, men måste placeras 50 cm eller mer från golv, mark eller tak.

Vad menas med elsäkerhet?

För att människor och egendom inte ska komma till skada är det viktigt att arbeta med säkerheten. Elsäkerhet innebär att man har ett säkerhetstänk i det man gör - ta hänsyn i din riskbedömning om arbetet kan utföras säkert.

Hur hanterar man el på ett säkert sätt?

Att inte använda elektriska produkter samtidigt som man badar eller duschar. Att inte lämna påslagna elektriska apparater när man inte är hemma, till exempel strykjärn, elspis och kaffebryggare. Att hålla i själva kontakten när man ska dra ut en kontakt, inte i sladden.

Måste alla kontakter vara jordade?

I hus byggda 1994 eller senare ska som huvudregel alla vägguttag vara jordade. Före 1994 fanns undantag från kravet om jordning i bland annat bostadsrum och därmed jämförliga torra rum med isolerande golv. Det är normalt inte tillåtet att blanda jordade och ojordade uttag i rum.

Kan man koppla Ojordad till jordad?

Det är inte förbjudet att ansluta en jordad produkt till ett ojordat uttag om tillverkaren av produkten tillåter det och tillämpningen av produkten inte medför fara. Exempelvis anger vissa dator- och hemelektroniktillverkare i sin bruksanvisning att produkten endast ska anslutas till jordade uttag.