:

När kan man inte donera organ?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När kan man inte donera organ?
  2. Varför ska man inte donera organ?
  3. Hur många liv räddas av organdonation?
  4. Vilka organ kan man donera när man lever?
  5. Får man betalt för att donera organ?
  6. Hur vet man om man är organdonator?
  7. Vad innebär det att vara organdonator?
  8. Vem får inte donera organ?

När kan man inte donera organ?

De flesta i Sverige har förutsättningar att bli donatorer av organ och vävnader. Det finns inga åldersgränser när det gäller myndiga personer. Även den som är omyndig kan från 15 år anmäla sig till donationsregistret utan samtycke från vårdnadshavare.

Varför ska man inte donera organ?

Trots att 80 procent av Sveriges befolkning uppger att de är positiva till att donera organ efter sin död, är det färre än 200 personer som faktiskt blir organdonatorer per år. Varför? Det handlar bland annat om vår begränsade lagstiftning och om att organ inte tas tillvara på grund av bristen på intensivvårdsplatser.

Hur många liv räddas av organdonation?

Hittills i år har 141 avlidna personer kunnat rädda eller förändra andra människors liv genom organdonation. Det är fler än under samma period förra året, trots den pågående pandemin. Ändå räcker inte organ och vävnader till för alla som väntar.

Vilka organ kan man donera när man lever?

Den som vill donera ett organ, antingen njure eller i vissa fall del av lever som levande donator måste vara myndig, helst över 25 år och helt frisk psykiskt och fysiskt. Som tilltänkt levande donator får du genomgå en omfattande medicinsk och psykosocial utredning.

Får man betalt för att donera organ?

I Sverige är all organhandel med pengar förbjuden. På 1177.se kan du läsa om de särskilda regler som finns om organdonation. Donationen ska vara frivillig och utan betalning. Den som ger ett organ, oftast en njure ska vara informerad om riskerna och även lämna ett skriftligt samtycke.

Hur vet man om man är organdonator?

Du kan själv kontrollera dina uppgifter i donationsregistret genom att logga in med bank-id.

Vad innebär det att vara organdonator?

En avliden organdonator kan donera upp till 8 organ - hjärta, två lungor, lever, bukspottkörtel, tarm och två njurar. Vissa organ kan doneras även från levande individer. Det gäller då framför allt njurdonation, men även del av lever kan doneras från vuxen till barn.

Vem får inte donera organ?

Många personer tror sig vara för gamla eller för sjuka. Har man till exempel en njursjukdom kan man inte donera sina njurar, men däremot övriga organ. Man behöver dock själv inte ta ställning till om man är medicinsk lämplig eller inte.