:

Hur långt är ett schackparti?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt är ett schackparti?
 2. Får man gå bakåt i schack?
 3. Vad kallas det låsta läge där ingen pjäs kan flyttas och partiet slutar oavgjort?
 4. När är det remi?
 5. Hur många damer kan man ha i schack?
 6. Hur ställer man upp i schack?
 7. Får alla bönder gå två steg?
 8. Får kungen gå två steg?
 9. Vad heter oavgjort i schack?
 10. Kan hästen hoppa över andra pjäser?
 11. När är det remi i schack?
 12. När blir det oavgjort i schack?
 13. Vad heter Schackpjäserna på svenska?
 14. Finns på schackbrädet?
 15. Hur ska spelpjäserna stå i schack?

Hur långt är ett schackparti?

Schackbrädet består av 64 omväxlande vita och svarta rutor.

Får man gå bakåt i schack?

En bonde rör sig framåt, en ruta i taget. Bönder kan aldrig gå bakåt eller åt sidan.

Vad kallas det låsta läge där ingen pjäs kan flyttas och partiet slutar oavgjort?

Patt är en ställning i schack där spelaren som är vid draget inte kan göra något giltigt drag men inte heller står i schack. Man får inte stå över något drag i schack och ställningen innebär därför att partiet omedelbart slutar oavgjort (remi), oavsett vilka styrkeförhållanden som för tillfället råder på brädet.

När är det remi?

Partiet blir remi om samma position uppkommer tre gånger för samma spelare , och båda spelarna har samma uppsättning regelrätta drag varje gång (det sistnämnda inkluderar rätten att ta en passant och rätten att göra rockad).

Hur många damer kan man ha i schack?

Det kan finnas 18 damer samtidigt på brädet. Då måste både vit och svart förvandla, promovera, samtliga sina bönder till damer. Förutom de två damer som finns från början får således respektive spelare ytterligare 8 stycken var.

Hur ställer man upp i schack?

Tornen placeras i hörnen på den första raden, sedan ställs springarna bredvid dem, följt av löparna, och till sist kommer damen och kungen. Damen står alltid på den ruta som matchar hennes färg (vit dam på vit ruta, svart dam på svart ruta). Att ställa upp pjäserna i början av partiet är väldigt enkelt.

Får alla bönder gå två steg?

I allmänhet flyttas bonden bara en ruta i taget framåt. Ett undantag är att den första gången en bonde flyttas, får den fram två rutor. Bonden kan inte hoppa över andra pjäser, vilken pjäs som helst direkt framför en bonde blockerar den till rutan den står på.

Får kungen gå två steg?

Kungen är den allra viktigaste pjäsen, men det är också en av de svagaste. Kungen kan bara flyttas en ruta i vilken riktning som helst - framåt, bakåt, i sidled, och diagonalt. Kungen kan aldrig flyttas in i schack (där en pjäs kan slå). När kungen blir anfallen av en annan pjäs kallas det "schack".

Vad heter oavgjort i schack?

Patt – När den spelaren som är på draget inte kan göra något drag utan att dennes kung blir slagen, MEN utan att kungen är hotad, är det patt. Partiet blir då oavgjort.

Kan hästen hoppa över andra pjäser?

Springaren är den enda pjäsen som får hoppa över andra pjäser, både de egna och motståndarens, i sitt drag. Därför kan motståndaren inte ställa någon pjäs emellan springaren och sin egen kung, ifall springaren schackar kungen.

När är det remi i schack?

Uppkommer samma ställning tre gånger blir partiet remi, oavgjort. Evig schack – Ibland uppkommer en ställning där en kung schackas fram och tillbaka men utan att bli matt. Uppkommer samma ställning tre gånger blir partiet remi, oavgjort.

När blir det oavgjort i schack?

När en spelare gjort sitt drag trycker de på en knapp som startar motståndarens klocka. Om en spelares tid tar slut och motståndaren påpekar detta förlorar spelaren vars tid tagit slut (förutom då motståndaren inte har tillräckligt med pjäser för att göra schackmatt, då blir det oavgjort)..

Vad heter Schackpjäserna på svenska?

Det finns sex olika slags schackpjäser: bönder, torn, springare, löpare, damer och kungar. Enligt en vanlig terminologi delas pjäserna upp i bönder, lätta pjäser (springare och löpare), tunga pjäser (torn och dam) samt kung. Det är vanligt att inte bönderna räknas som pjäser, utan endast de övriga fem.

Finns på schackbrädet?

Ett schackbräde består av 64 likadana rutor arrangerade i åtta rader och åtta kolumner. Rutorna består av två alternerande färger, vita och svarta. Många olika material används för att göra schackbräden, så det ljusare materialet kallas vit och det mörkare kallas svart.

Hur ska spelpjäserna stå i schack?

Grunderna i schack

 • Spelpjäserna. Vardera spelare har 16 spelpjäser – 1 kung, 1 dam, 2 torn, 2 löpare, 2 springare och 8 bönder. ...
 • Vem som börjar. Spelaren som får vita pjäserna är också den som börjar med att göra det första draget. ...
 • Öppningsdrag. Den som börjar väljer vilken pjäs som ska flyttas och hur.