:

När uppfanns strålbehandling?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När uppfanns strålbehandling?
  2. Vad händer med prostatan vid strålning?
  3. När kommer smaken tillbaka efter strålning?
  4. Vad är PSA i prostatakörteln?
  5. Hur gör man hyvling av prostatan?
  6. Kan en förstorad prostata leda till komplikationer?
  7. Hur behandlas prostatan med värme?

När uppfanns strålbehandling?

Att joniserande strålning kan användas vid behandling av cancersjukdomar upptäcktes några få år efter röntgenstrålarnas upptäckt 1896. En pionjär inom radiologin var Thor Stenbeck, verksam i Stockholm. Stenbeck genomförde 1899 världens första framgångsrika strålbehandling av en hudcancer med hjälp av röntgenstrålning.

Vad händer med prostatan vid strålning?

Den vanligaste biverkningen av strålbehandling vid prostatacancer är tarmbiverkningar såsom ändrade avföringsvanor, slembildning och läckage. Ett lovande sätt som nu prövas för att klara denna balansgång kallas hypofraktionering. Det innebär att man ger högre doser vid färre tillfällen.

När kommer smaken tillbaka efter strålning?

Strålning mot mun och hals Smaken brukar komma tillbaka efter behandlingens slut, men det kan ta lång tid. Det första tecknet på att slemhinnan i halsen reagerar på strålningen är att det känns som en klump sitter i halsen. Irritationen kan förvärras och orsaka smärtor och i vissa fall svårigheter att svälja.

Vad är PSA i prostatakörteln?

PSA är ett protein som bildas i prostatakörteln och som finns i hög koncentration i sädesvätskan. Normalt finns också små mängder PSA i blodet. PSA-värdet i blodet blir högre med ökad ålder och vid prostatasjukdomar, till exempel inflammation, godartad förstoring och prostatacancer.

Hur gör man hyvling av prostatan?

Hyvling av prostatan (TURP) 1 Syfte. Åtgärden utförs via urinröret med ett instrument, cystoskop. Via cystoskopet hyvlas den förstorade delen av prostatakörteln bort varefter urineringen underlättas.

Kan en förstorad prostata leda till komplikationer?

Ibland kan en förstorad prostata leda till svårare besvär och komplikationer. Då har du oftast haft besvär en längre tid med att tömma urinblåsan när du kissar. När blåsan aldrig riktigt töms kan bakterier bildas så att du får upprepade urinvägsinfektioner.

Hur behandlas prostatan med värme?

Prostatan kan behandlas med värme mot vissa delar så att de förstörs. Då blir prostatan mindre så att det blir det lättare att kissa. Värmebehandlingen ges med tunna instrument som förs genom urinröret till prostatan. Värmen kan skapas med olika tekniker, till exempel: mikrovågor; laser; vattenånga.