:

Vad betyder mormon på svenska?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder mormon på svenska?
  2. Hur ser mormonerna på döden?
  3. Hur många fruar kan en mormon ha?
  4. När kom mormonerna till Sverige?
  5. Får mormoner dricka alkohol?
  6. Vad står i Mormons bok?

Vad betyder mormon på svenska?

Mormonerna kallas medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars heliga. Benämningen har de fått därför att de förutom Bibeln räknar Mormons bok som helig skrift.

Hur ser mormonerna på döden?

Mormoner har en stark trosuppfattning att familjer kommer att återförenas efter detta liv, vilket gör att begravningen fylls av hopp och till och med glädje.

Hur många fruar kan en mormon ha?

Hur många fruar han själv hade är fortfarande omdiskuterat. Fawn Brodie – som 1945 skrev en klassisk biografi om Joseph Smith Jr, vilket ledde till att hon blev utesluten ur kyrkan – uppskattar antalet till 48. Encyclopedia of Mormonism uppger 28. Vid åtminstone elva fall var kvinnorna redan gifta med andra män.

När kom mormonerna till Sverige?

John Erik Forssgren hette den förste missionär för mormonkyrkan (Jesu Kristi kyrka av de sista dagars heliga) som kom till Sverige 1850.

Får mormoner dricka alkohol?

En majoritet av invånarna i Utah är medlemmar av mormonkyrkan. Att inte dricka alkohol är fundamentalt för den som vill räkna sig som fullt praktiserande mormon. I Utah pågår en ständig strid om alkohollagstiftningen.

Vad står i Mormons bok?

Mormons bok är en helig skrift som liknar Bibeln. Den är ännu ett vittne eller testamente om Jesus Kristus. Bibeln tar i huvudsak upp det forntida Israels liv och lärdomar. Mormons bok innehåller skrifter från ett flertal grupper som kom till Amerika, bland annat en familj som lämnade Jerusalem år 600 f.Kr.