:

Har man rätt till hälften vid skilsmässa?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Har man rätt till hälften vid skilsmässa?
  2. Måste man dela lika vid skilsmässa?
  3. Kan jag bli skyldig att betala min mans skulder?
  4. Hur mycket kostar det att skilja sig?
  5. När skilsmässan vunnit laga kraft?
  6. Är bohag giftorättsgods?

Har man rätt till hälften vid skilsmässa?

Vad har jag rätt till i skilsmässan? Om du är make/maka har du rätt till hälften av alla tillgångar efter avdrag för skulder, även sådant som införskaffades före äktenskapet. Undantaget är om ni skrivit äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev som styr uppdelningen.

Måste man dela lika vid skilsmässa?

Måste man dela lika vid skilsmässa? När ni gifte er blev er egendom giftorättsgods vilket betyder att värdet av all er egendom ska delas lika mellan er vid en skilsmässa och vid dödsfall. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni ange att viss eller all egendom ska vara enskild egendom.

Kan jag bli skyldig att betala min mans skulder?

Äktenskapsbalken 1 kap 3 § stadgar att ” Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”. I ett äktenskap ansvarar vardera maken således endast för sina egna skulder. En make kan inte bli skyldig att betala den andra makens skulder på den grunden att de är gifta.

Hur mycket kostar det att skilja sig?

Det kostar 900 kronor att ansöka om skilsmässa. Tänk på att det är 900 kr per ansökan och inte per person.

När skilsmässan vunnit laga kraft?

I en del länder vinner ett beslut om äktenskapsskillnad laga kraft först när det har registrerats i ett särskilt civilståndsregister. I andra länder kan ett beslut om äktenskapsskillnad inte överklagas, utan vinner laga kraft på en gång när beslutet meddelas.

Är bohag giftorättsgods?

Vad man äger är också viktigt av den anledningen att man har rätt att förfoga över det ägda utan den andre makens tillstånd eller medgivande (undantaget från detta är det gemensamma hemmet och bohag samt annan fast egendom som är giftorättsgods där medgivande behövs).