:

Hur mår man efter ett hjärtstopp?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur mår man efter ett hjärtstopp?
  2. Hur länge klarar man sig utan syre vid hjärtstopp?
  3. Hur känns det att få hjärtstopp?
  4. Vad händer om kroppens celler inte får syre?
  5. Vad ska du göra om defibrillatorn ej ger råd om defibrillering?

Hur mår man efter ett hjärtstopp?

De flesta återhämtar sig bra, men ett tillfrisknande tar olika lång tid. Forskning som undersökt hälsa och livskvalitet hos personer som överlevt hjärt- stopp, visar att majoriteten av de drabbade skattar sin övergripande hälsa och livskvalitet som god ett halvår efter händelsen.

Hur länge klarar man sig utan syre vid hjärtstopp?

Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och i världen. Hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga upphör och därmed också syretillförseln till hjärnan. Alla organ i kroppen behöver ständig tillförsel av syre men hjärnan är mest känslig och klarar sig bara i några få minuter utan syre.

Hur känns det att få hjärtstopp?

Den drabbade faller omedelbart ihop medvetslös, utan andning. Ibland kan den som drabbas ha förkänningar. Dessa kan bestå av ett tryck över bröstkorgen, smärta eller andra symptom precis innan hen faller ihop, men ofta sker det plötsliga hjärtstoppet helt utan förvarning och den drabbade faller bara ihop.

Vad händer om kroppens celler inte får syre?

Syre är nödvändigt för att cellerna och kroppen ska kunna fungera. Hjärnan kan bara vara utan syre några minuter innan den skadas. Koldioxid är däremot skadligt och måste föras bort från cellerna. Cellerna slutar fungera om koldioxiden stannar för länge.

Vad ska du göra om defibrillatorn ej ger råd om defibrillering?

Rådet "Defibrillera inte" kan ha flera orsaker. Antingen har apparaten upptäckt en regelbunden elektrisk aktivitet eller så finns ingen aktivitet alls. Tillståndet är inte behandlingsbart med defibrillering. Då måste du som ansvarig själv ta reda på mer om patientens tillstånd.