:

När inträder förhandlingsskyldighet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När inträder förhandlingsskyldighet?
  2. När kan facket begära överläggning?
  3. Vem har förhandlingsmandat?
  4. Vad innebär föreningsrätt och förhandlingsrätt?
  5. När föreligger förhandlingsskyldighet?
  6. Vad kallas den typ av förhandling som omfattar kollektivavtalsförhandlingar och i vilken bestämmelse i MBL regleras den?
  7. Vilka är parter i lokala förhandlingar?
  8. Vad är en Intresseförhandling?

När inträder förhandlingsskyldighet?

Arbetsgivaren har primär förhandlingsskyldighet innan den fattar beslut om: Viktigare förändring av verksamheten. Viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för medarbetare som tillhör ett fackförbund.

När kan facket begära överläggning?

Innan du kan säga upp någon av personliga skäl, måste du förvarna den anställda minst två veckor före uppsägningen. Även hens fackliga organisation ska underrättas inom samma tid och få samma information som den anställda. Därefter har de möjlighet att begära överläggningar inom en vecka.

Vem har förhandlingsmandat?

Som förtroendevald har du oftast förhandlingsmandat och därmed rätt att förhandla. Men vad behöver du egentligen ha koll på? Här kan du läsa vad du har rätt till och vad du behöver tänka på inför en förhandling.

Vad innebär föreningsrätt och förhandlingsrätt?

Inledning. Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ("MBL") är en grundsten i den svenska arbetsrätten som reglerar föreningsrätten, förhandlingsrätten, informationsrätten, kollektivavtal, fackligt tolkningsföreträde och veto, fredsplikt och medling samt skadestånd och andra påföljder.

När föreligger förhandlingsskyldighet?

Arbetsgivaren har enligt 13 § MBL även en förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagarorganisation utan kollektivavtal. Denna skyldighet föreligger innan arbetsgivaren fattar beslut som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållande för medlem i en organisation med vilken arbetsgivaren inte har kollektivavtal.

Vad kallas den typ av förhandling som omfattar kollektivavtalsförhandlingar och i vilken bestämmelse i MBL regleras den?

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ("MBL") är en grundsten i den svenska arbetsrätten som reglerar föreningsrätten, förhandlingsrätten, informationsrätten, kollektivavtal, fackligt tolkningsföreträde och veto, fredsplikt och medling samt skadestånd och andra påföljder.

Vilka är parter i lokala förhandlingar?

Lokala parter är arbetsgivaren (företaget, organisationen) och den lokala arbetstagarorganisationen (SSR-förening, Akademikerförening eller Saco-S-förening). Det är föreningen som är lokal part – aldrig enskild facklig företrädare eller enskild medlem.

Vad är en Intresseförhandling?

Intresseförhandling är en förhandling där Vision genom medlemmarna tar initiativ och vill åstadkomma en förändring. Oftast gäller det frågor som är väldigt nära vardagen i jobbet, till exempel friskvård och specifika arbetsmiljöfrågor.