:

Hur länge har man rätt till änkepension?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge har man rätt till änkepension?
  2. Kan man ta bort efterlevandeskydd?
  3. Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?
  4. Har du en pension låg kan du få rätt till bostadstillägg?
  5. Hur länge ska du ha garantipension i Sverige?
  6. Varför får du ingen garantipension om du är gift?

Hur länge har man rätt till änkepension?

Änkepensionen avskaffades i princip från och med 1990. Änkepension ersattes av omställningspension som kan betalas ut till både efterlevande kvinnor och efterlevande män. Om du har rätt till omställningspension betalas änkepension ut till den del den överstiger omställningspensionen.

Kan man ta bort efterlevandeskydd?

Om du vill ta bort efterlevandeskyddet, behöver du antingen fylla i en blankett hos försäkringsbolaget eller valcentralen som administrerar din tjänstepension. Eller göra valet på försäkringsbolaget eller valcentralens webbplats i inloggat läge. Kontakta försäkringsbolaget för närmare information.

Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?

Garantipension ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 65 år.

Har du en pension låg kan du få rätt till bostadstillägg?

Är din pension låg kan du få garantipension och ha rätt till bostadstillägg. En tumregel är att den allmänna pensionen och tjänstepension tillsammans blir cirka 60 procent av din lön, om du planerar att gå i pension vid 65 år och har jobbat heltid i hela ditt yrkesliv sedan 23 års ålder.

Hur länge ska du ha garantipension i Sverige?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Varför får du ingen garantipension om du är gift?

Du får ingen garantipension om du: Är ensamstående och får 12 530 kronor per månad eller mer i inkomstpension före skatt. Om du är gift och får 11 153 kronor per månad eller mer före skatt. Bra att känna till är att du kan ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension.