:

Hur lång är normalt garantitiden för en reparation?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång är normalt garantitiden för en reparation?
 2. Hur mycket får priset stiga på en reparation?
 3. I vilket läge är en verkstad skyldig att avråda en kund från att reparera ett fordon?
 4. Vad måste man göra för att bli godkänd bilverkstad?
 5. Hur ser kunden att bilverkstaden som anlitas är ansluten till Kontrollerad bilverkstad?
 6. Vad menar man med att avråda en reparation för en kund?
 7. Vilka ligger bakom godkänd Bilverkstad?
 8. Måste man vara godkänd Bilverkstad?

Hur lång är normalt garantitiden för en reparation?

Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att reklamera i upp till tre år från att arbetet utfördes. Garantin kan ge ett utökat skydd, men eftersom det är frivilligt att ge en garanti så bestämmer verkstaden hur länge den gäller.

Hur mycket får priset stiga på en reparation?

Konsumenten ska betala det pris som är avtalat mellan er. Om priset inte är avtalat ska konsumenten betala vad som är rimligt i förhållande till arbetet. Har du lämnat ett ungefärligt pris får det slutliga priset inte överstiga det uppgivna med mer än 15 procent.

I vilket läge är en verkstad skyldig att avråda en kund från att reparera ett fordon?

Verkstaden är skyldig att avråda om reparationen inte är till rimlig nytta för konsumenten, t. ex. när reparationskostnaden uppgår till mer än 50 procent av bilens värde. Om bilen, trots avrådande, ska repareras är dock upp till dig som beställare att besluta om.

Vad måste man göra för att bli godkänd bilverkstad?

Snart hittar du verkstäder som har genomfört årlig kvalitetskontroll med godkänt resultat här på godkänd bilverkstad. Varje verkstad har rätten att vara en Godkänd Bilverkstad i 12 månader. Under denna tid genomförs såväl interna som externa kvalitetskontroller av utförda arbeten och hur de har administrerats.

Hur ser kunden att bilverkstaden som anlitas är ansluten till Kontrollerad bilverkstad?

Certifiering

 • Plastkontroll. Plastkontroll enligt gällande. krav för plastreparationer. Skall utföras på alla verkstäder. ...
 • Mystery Shopping. Dolda verkstadstester. Genomgång av utfört verkstadsarbete tillsammans med kundens upplevelse med verkstaden. Läs mer.
 • Opartiskt utlåtande. Opartisk bedömning av utfört. verkstadsjobb.

Vad menar man med att avråda en reparation för en kund?

Verkstaden är skyldig att avråda från de uppdrag som inte är till rimlig nytta för kunden, t ex när priset för reparationen överstiger hälften av fordonets marknadsvärde. Om kunden ändå önskar att få uppdraget utfört ska detta antecknas på bekräftelsen.

Vilka ligger bakom godkänd Bilverkstad?

Godkänd Bilverkstad är ett branschinitiativ från SFVF och MRF inom kvalitet och konsumentskydd som Konsumentverket ställt sig bakom.

Måste man vara godkänd Bilverkstad?

Kom igång med Godkänd Bilverkstad. I överenskommelsen med nuvarande konsumentminister Per Bolund och Konsumentverket ingår att alla verkstäder ska vara igång med Godkänd bilverkstad (GBV) senast 2019-12-31, detta för att undvika politiska åtgärder enligt konsumentministern.