:

När kom ATC?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När kom ATC?
  2. Vad menas med ATC?
  3. Vad betyder Baliser?
  4. Vad är definitionen av läkemedel?
  5. Vad är DDD läkemedel?
  6. Vem styr tåget?
  7. Vem kör tåg?

När kom ATC?

Utvecklingsarbetet med den första prototypen startade redan i slutet på 1960-talet och ATC-1 togs i drift 1980. Vårt svenska ATC fungerar på så sätt att det längs järnvägsspåret ligger sändare, så kallade baliser.

Vad menas med ATC?

ATC-kod står för ”anatomical therapeutic chemical classification system” och är ett klassificeringssystem för läkemedel baserat på hur eller var läkemedlet verkar.

Vad betyder Baliser?

Balis (fr: balise, sjömärke) är en del av en telekommunikationsutrustning och placerad mitt i ett järnvägsspår. Balisen sänder information om kommande bansträcka till ett passerande tåg.

Vad är definitionen av läkemedel?

Läkemedel är ämnen som kan användas för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. För att ett läkemedel ska få säljas i Sverige måste det vara godkänt av det svenska eller det europeiska läkemedelsverket.

Vad är DDD läkemedel?

DDD, definierade dygnsdoser Den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid läkemedlets huvudindikation. Fastställs av WHO. DDD finns fastställd framförallt för perorala läkemedel och anges ofta i mängd aktiv substans alternativt i antal enheter, dvs. tabletter, milliliter etc.

Vem styr tåget?

Det är signalställverket som styr över om tåg får köra och vad signalerna visar. Det övervakas och kontrolleras av tågklareraren. Positioneringen av tågen kan vara automatisk eller manuell.

Vem kör tåg?

Operatörer, som antingen bara kör loken, även äger loken eller äger hela tåget. I Sverige är det i huvudsak SJ som kör fjärrtåg. Finansbolag, som kan äga lok och vagnar, men leasa ut dem till operatörer.