:

Vad menas med Medelstam?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med Medelstam?
  2. Hur räknar man ut Medelstam?
  3. Vad är Rotnetto?
  4. Hur räknar man ut diametern på ett träd?
  5. När används Traktdirektiv?

Vad menas med Medelstam?

Den genomsnittliga längden, dimensionen eller volymen på träd i ett skogsområde/bestånd. Ofta används grundytevägd medelstam uttryckt som fastkubikmeter. Medelstamvolymen har stor betydelse för till exempel avverkningskostnad.

Hur räknar man ut Medelstam?

Eftersom medelstam är ett centralt begrepp när det gäller avverkningskostnader så är det viktigt att förstå vad det faktiskt är, inte minst när du diskuterar med din virkesköpare. Medelstammen beräknas genom att den totala volymen som avverkas divideras med antalet träd som avverkats.

Vad är Rotnetto?

Det är viktigt att påpeka att med rotnetto menas faktiskt pris med omkostnader som avverkning avdragen. Kort och gott – vad skogsägaren får in på bankkontot (exkl moms) delat med hela avverkningsvolymen mätt i fastkubikmeter under bark.

Hur räknar man ut diametern på ett träd?

gäller om man skulle ta fram diametern genom att mäta trädets omkrets med ett diametermåttband och dividera omkretsen med pi (π).

När används Traktdirektiv?

Inför en skoglig åtgärd så som röjning, gallring eller slutavverkning upprättar planeraren/inköparen ett traktdirektiv. Det är en slags arbetsorder som beskriver vilken åtgärd som ska utföras, samt var och hur åtgärden ska utföras.