:

Vad är sannolikheten att få åtminstone en sexa vid två kast?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är sannolikheten att få åtminstone en sexa vid två kast?
 2. Vad är ett gynnsamt utfall?
 3. Hur många möjliga utfall finns det på två tärningar?
 4. Vad är en komplement händelse?
 5. Vad är sannolikheten att få tre sexor i rad vid tre kast med en tärning?
 6. Hur räknar man ut sannolikhet åk 9?
 7. Har tärning 6?
 8. Vad menas med experimentell sannolikhet?
 9. Hur många olika kombinationer finns det på två tärningar?
 10. Hur många möjliga utfall finns det om man kastar två sexsidiga tärningar?
 11. Vad betyder det att två händelser är oberoende?
 12. Vilka tal kan vara sannolikheter?
 13. Hur stor är sannolikheten att man får exakt en sexa då tre tärningar kastas?
 14. Hur många gånger måste man slå en tärning för att få en sexa?
 15. Hur lägger man ihop sannolikheter?

Vad är sannolikheten att få åtminstone en sexa vid två kast?

Exempel med två tärningskast Sannolikheten för sexa i båda kasten blir då (1/6) × (1/6) = 1/36 = 0,028. Det är knappt tre hundradelar, alltså ganska nära noll.

Vad är ett gynnsamt utfall?

Begreppet gynnsamma utfall innebär detsamma som ”alla önskade resultat”, vilket är det vi vill beräkna sannolikheten för. Begreppet möjliga utfall innebär detsamma som ”alla möjliga resultat”, vilket är alla olika resultat som kan komma att inträffa vid slumpförsöket som vi ska beräkna sannolikheten för.

Hur många möjliga utfall finns det på två tärningar?

Två tärningar Här ser du alla möjliga utfall. Trettiosex stycken.

Vad är en komplement händelse?

Komplementhändelsen är alltså alla utfall som INTE är gynnsamma. Namnet komplementhändelse kommer ifrån att ett gynnsamt utfall och en komplementhändelse kompletterar varandra. En händelse och en komplementhändelse blir alltid 1 tillsammans. Detta kan vi ibland utnyttja för att göra uträkningarna effektivare.

Vad är sannolikheten att få tre sexor i rad vid tre kast med en tärning?

(1/6)^3*(5/6) är sannolikheten att få 3 st.

Hur räknar man ut sannolikhet åk 9?

Tärningen är sexsidig, så det finns 6 möjliga utfall. De jämna siffrorna är 2, 4 och 6. Därför är de gynnsamma utfallen 1, 2, 4 och 6, vilket är 4 stycken gynnsamma utfall. Sannolikheten att få antingen en jämn siffra eller en 1:a är alltså två tredjedelar, vilket är ungefär 66,7 %.

Har tärning 6?

En vanlig 6-sidig tärning har oftast en kant på cirka 1,6 cm. Den är numrerad från 1 till 6, oftast med ett mönster av prickar, men även siffror förekommer. Prickarna är traditionellt placerade så att motsvarande sidor bildar summan 7 med sammanlagt 21 prickar.

Vad menas med experimentell sannolikhet?

Experimentella sannolikheter Ibland när vi räknar på sannolikheter kan vi på förhand inte veta hur stor sannolikhet det är att något utfall kommer att ske. I de fallen måste vi använda oss av experiment för att räkna ut vilken sannolikhet olika utfall har.

Hur många olika kombinationer finns det på två tärningar?

Sannolikheten att slå summan 7 med två tärningar är 1/6. De utfall som ger summan 7 är (1,6), (5,2), (4,3), (3,4), (2,5) och (6,1) av 36 möjliga händelser. Axlarna i diagrammet motsvarar antal prickar på tärningarna. Varje punkts koordinater är alltså antalet prickar för varje tärning.

Hur många möjliga utfall finns det om man kastar två sexsidiga tärningar?

Sannolikheten att två sexsidiga tärningar visar samma värde är 1/6 * 1/6 eller 1/36. Alla 36 möjligheter är lika sannolika. I uppgift 2) och 3) har du på förhand uteslutit en del av de 36 möjligheterna.

Vad betyder det att två händelser är oberoende?

Beroende och oberoende händelser Eftersom resultatet från kastet med den första tärningen inte påverkar resultatet på den andra tärningen kallas de båda tärningskasten för oberoende händelser - sannolikheten för att den andra händelsen ska inträffa påverkas inte av den första händelsen.

Vilka tal kan vara sannolikheter?

När vi talar om sannolikhet så pratar vi om hur troligt det är att händelsen verkligen sker. Det är större sannolikhet att vissa händelser inträffar än andra. Sannolikheten uttrycks som ett tal mellan 0 till 1, ofta i procent eller i bråkform.

Hur stor är sannolikheten att man får exakt en sexa då tre tärningar kastas?

Om du kastar en tärning så är sannolikheten för en sexa 1/6 och sannolikheten för något annat 5/6. Om du ska ha precis 3 sexor på 4 kast så måste du alltså ha 3 sexor och 1 "inte sexa".

Hur många gånger måste man slå en tärning för att få en sexa?

Du vet sannolikheten att få en sexa i ett kast är 1/6. Du kan alltså räkna med att ungefär vart sjätte kast blir en sexa.

Hur lägger man ihop sannolikheter?

Sannolikheten för en händelse fås genom att addera sannolikheterna för utfallen. Exempel. Sannolikheten för att en tärning visar 4 eller mer. P(A) = P(visar 4:a) + P(visar 5:a) + P(visar 6:a) = 1 6 + 1 6 + 1 6 = 1 2 .