:

Vad kan man läsa på distans?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man läsa på distans?
  2. Hur blir man en terapeut?
  3. Vad kostar det att plugga i Sverige?
  4. Är det svårt att läsa på distans?
  5. Vad ska man utbilda sig till?

Vad kan man läsa på distans?

Det finns flertalet längre utbildningar som erbjuds på distans. Exempel på några ämnesområden med många distansutbildningar är beteendevetenskap, data, ekonomi och administration, juridik, religionsvetenskap, språk, teknik… Alternativen är många!

Hur blir man en terapeut?

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs examen från godkänd psykoterapeutubildning. Högskoleverket är den myndighet som prövar ansökningar från de olika utbildningsanordnarna. Dessa utbildningar ges som en påbyggnadsutbildning i regel på halvtid i tre år, efter akademisk examen och inhämtade baskunskaper.

Vad kostar det att plugga i Sverige?

Vad kostar högskoleutbildning? Den genomsnittliga kostnaden för högskoleutbildning räknat per student och år är cirka 72 000 kronor. 20 Kostnaden för ett studieår skiljer sig samtidigt kraftigt åt mellan olika utbildningsområden.

Är det svårt att läsa på distans?

Att studera på distans kan samtidigt vara knepigt för den som är ovan vid upplägget. När du studerar på egen hand krävs det en hel del planering för att få arbetet gjort, och en del kan tycka att det är svårt med ett så stort eget ansvar.

Vad ska man utbilda sig till?

Om du har gymnasieutbildning är universitet, högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola de vanligaste alternativen när du vill studera vidare. Studier på universitet och högskola är ofta teoretiskt inriktade, och du får gå på djupet i olika ämnen. På en yrkeshögskola kan du utbilda dig till ett yrke efter gymnasiet.