:

Hur skriver man ps på engelska?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur skriver man ps på engelska?
  2. Vad är förkortningen etc?
  3. Hur förkortar man approximately?
  4. Var skriver man PS?
  5. Hur ska man skriva PS?
  6. Vad betyder eg i EU?
  7. Hur man använder etc?

Hur skriver man ps på engelska?

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
PS ninitialism (postscript) (förkortning: postskriptum)PS sex.: "boll", "person", "Stockholm".
My mother ended her email by saying "PS: say hi to your girlfriend for me."

Vad är förkortningen etc?

Svar: Etc. är en förkortning för et cetera. Det är latin och betyder betyder 'och det övriga', 'och så vidare'.

Hur förkortar man approximately?

(även: approximately, ca.)

Var skriver man PS?

PS står för post scriptum. Det är latin och betyder 'efterskrift' på svenska. Ett PS kan man använda för att signalera ett tillägg till ett brev eller annat meddelande. Det placeras efter brevets signatur.

Hur ska man skriva PS?

PS (eller ps) skrivs ibland också med punkter (P.S. eller p.s.). Det är en förkortning av latinets post scriptum, som betyder "efter det skrivna". Förkortningen används, även internationellt, när man vill göra ett tillägg till sin egen ursprungliga text.

Vad betyder eg i EU?

Det europeiska samarbetet utvecklas under 1960-talet. Nya regler för samarbetet, det så kallade Fusionsfördraget, signeras av medlemsländerna. När reglerna börjar gälla 1967 får samarbetet namnet Europeiska gemenskaperna (EG).

Hur man använder etc?

Synonymer till etc Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet etc följande synonymer: och så vidare.