:

Vad räknas som Driftrum?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad räknas som Driftrum?
  2. Måste ett Driftrum vara låst?
  3. Vilket intervall gäller för kontroll av ställverk för högspänning i det fria?
  4. Vad anger olika kapslingsklasser?
  5. Vem beslutar om regler organisation och arbetsrutiner?
  6. Hur ofta bör en periodisk kontroll ske för en villa installation?

Vad räknas som Driftrum?

SS 4370102 angav tidigare en strömgräns för att beskriva ett driftrum. Men produktsäkerheten har ökat och nu finns ingen strömgräns kvar längre. Standarden ger i senaste utgåvan flera exempel på driftrum, däribland vissa generator-, transformator-, batteri- och omformarrum med större kopplingsutrustningar.

Måste ett Driftrum vara låst?

2.1.5.2.2 Driftrum Driftrum är utrymmen som i huvudsak används för uppställning av elektrisk utrustning, som till exempel kopplingsutrustningar, generatorer, transformatorer och batterier. Driftrum ska vara låsta och enbart fackkunniga eller instruerade personer har tillträde.

Vilket intervall gäller för kontroll av ställverk för högspänning i det fria?

5 § Särskilda kontroller ska utföras beträffande följande anläggningar med följande intervall: - luftledningar för högspänning högst ett år, - ställverk för högspänning i det fria högst ett år, - luftledningar för lågspänning högst åtta år, - kontaktledningsanläggningar med luftledning, rälskarvar och rälförbindningar, ...

Vad anger olika kapslingsklasser?

Förkortningen IP står för International Protection och står för ett internationellt sätt att koda olika kapslingsklasser. Beteckningen anger vilket skydd en kapsling ger mot åtkomst av farliga delar inuti kapslingen, och skydd för materiel inuti en kapsling mot inträngande av fasta föremål eller vatten.

Vem beslutar om regler organisation och arbetsrutiner?

Innehavaren eller person som utsetts av innehavaren, som fått det övergripande ansvaret att säkerställa elanläggningens säkra skötsel genom att besluta om regler, organisation och arbetsrutiner. För varje elektrisk anläggning ska det finnas en elanläggningsansvarig.

Hur ofta bör en periodisk kontroll ske för en villa installation?

Hur ofta elanläggningen ska genomgå periodisk tillsyn beror anläggningstyp. Vissa elanläggningar har en utsatt miniminivå för kontroller, exempelvis kontaktledningsanläggningar som ska kontrolleras minst en gång om året, luftledningar under 1000 V som ska kontrolleras vart åttonde år.