:

Hur länge kan man leva med sondmatning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man leva med sondmatning?
  2. Hur länge kan en PEG sitta?
  3. Vad ska man tänka på vid sondmatning?
  4. Hur lång får en PEG vara?
  5. Vad är Sondmatningsaggregat?
  6. Vad är en Nutritionssond?
  7. Hur Sondmatar man en kalv?
  8. Vad kan man göra för att livskvaliteten ska bli så bra som möjligt för en person som får mat via sond?

Hur länge kan man leva med sondmatning?

Nasogastrisk sond är förstahandsalternativet när enteral näringstillförsel ska ske under begränsad tid, upp till 4-6 veckor. För att tolereras så väl som möjligt, bör näringssonderna vara mjuka och så tunna som möjligt. Nasogastriska sonder finns i olika material, vilket styr hur länge sonden kan ligga.

Hur länge kan en PEG sitta?

PEG är en mjuk slang som sitter på övre delen av buken och går in i magsäcken. Den förankras utan stygn med en fästplatta vid huden. Slangen ska sitta kvar i minst 8 veckor för att en kanal mellan hud och magsäck ska etableras. Slangen bör bytas efter ca 3 månader eller vid skada/deformering.

Vad ska man tänka på vid sondmatning?

Att tänka på inför, under och efter sondmatning En del patienter mår dåligt av för stora volymer vatten. Det viktiga är att slangen blir ren. Använd endast spruta avsedd för enteral näringstillförsel. Om patient ordinerats extra vätska bör denna fördelas till fler tillfällen utanför sondmatningstillfällena.

Hur lång får en PEG vara?

Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang som man lägger in genom bukväggen in till magsäcken.

Vad är Sondmatningsaggregat?

Sondnäring kan ges på olika sätt: Kontinuerligt med sondmatningsaggregat, vilket innebär att matningen sker kontinuerligt under dygnet i ett så kallat slutet system. Systemet tillåter tillfällig avstängning men är fortfarande slutet och kan hänga upp till 24 timmar.

Vad är en Nutritionssond?

Nutritionssond sätts på vaken patient. Vid medvetslös patient bör övervä- gas om assistans från narkosjour. Indikationer för nedläggning av nutritionssond är att tillföra patienten näring/läkemedel via magtarmkanalen via en sond som är mjuk och tunn och besvärar patienten så lite som möjligt.

Hur Sondmatar man en kalv?

Kläm fast behållaren under ena armen likt en säckpipa och fatta med samma arms hand runt sonden. Fatta med den fria armen runt kalvens huvud och för in denna hands fingrar i kalvens mungipa så att den öppnar munnen. För försiktigt in sonden i kalvens mun och vidare ned i halsen.

Vad kan man göra för att livskvaliteten ska bli så bra som möjligt för en person som får mat via sond?

Ditt energi/näringsbehov tillgodoses via sondmaten det du väljer att äta kan vara sådant du längtar efter. Om du har svårt att svälja eller inte kan svälja alls kan det ändå vara viktigt att känna smak av mat. Man kan då tugga på vanlig mat och sedan spotta ut den.